Hoppa till innehållet

Månadsinfo

Månadsinfo december 2020

Otroligt med sant, snart är 2020 slut och julen står redan inför dörren! Vi tackar alla elever och föräldrar som i november ställde upp på lärandesamtal.
Nu är det dags att avsluta höstens arbeta och att börja mysa inför julen.
Helsingfors har övergått i coronans spridningsfas. I grundskolorna följer man fortsättningsvis också andra säkerhetsanvisningar och säkerhetsrekommendationer i samband med att undervisning anordnas. Det är ytterst viktigt att fortsättningsvis hålla säkerhetsavstånd alltid när det är möjligt, att tvätta händerna, hosta i ärmen eller en engångsnäsduk samt att undvika att röra ansiktet. Ett barn eller en vuxen med symtom ska omedelbart låta coronatesta sig.

Frånvaro
Helsingfors stad har tagit i bruk en frånvarotrappa för att bättre kunna följa med elevers frånvaro i skolan. Enligt lag har läraren en skyldighet att ingripa ifall oro väcks gällande elevens frånvaro. Då en elevs frånvaro är över 30 h så tar skolan kontakt med vårdnadshavare och diskuterar frånvaron. Om frånvaron blir mer än 70h så har vi en skyldighet att göra en sk. orosanmälan till barnskyddet. I fall detta blir aktuellt tar vi alltid kontakt med vårdnadshavare och vi föredrar att göra en orosanmälan tillsammans med familjen. Det handlar om att vi har blivit noggrannare med frånvaron eftersom erfarenhet har visat att stor skolfrånvaro kan medföra större problem med skolgången längre fram. Men som sagt, vi är alltid i kontakt med vårdnadshavare om vi är oroliga för frånvaro i skolan.
Kom alltid ihåg att anhålla om frånvaro via blanketten i wilma. Vid karantänfall får vårdnadshavarna en skild blankett av klassläraren.


Julfest
“I skolorna ska man inte ordna gemensamma julfester för skolans elever och personal i samma lokal. En julfest kan ordnas i den egna studiegruppen och/eller med hjälp av virtuellt program. En gemensam fest kan också ordnas utomhus men säkerhetsavstånd ska också då hållas och hygienanvisningar följas. Inget gemensamt program sammanställs för skolorna.”
Coronakrisgruppen vid fostrans- och utbildningssektorn
I Staffansby kommer vi att fira julfest i egna grupper måndagen den 21.12 under skoldagen. Alla grupper bandar på förhand in program som visas i klasserna under julfestdagen. Eleverna kan vara julfestklädda om de så önskar. Vi har tyvärr inte möjlighet att visa föräldrarna programmet pga att många elever inte får synas på bandningar, och festligheterna i första hand är ämnade för elever och personal. Lucia-programmet är inbadandat av årskurs 3 på förhand och visas i klasserna den 14.12. Vi hoppas att vi nästa läsår får fira en mera traditionell jultid.
Självständighetslunch i skolan har vi fredagen den 4.12 och samma dag uppmärksammar vi självständighetsdagen i klasserna.
Vi har i samråd med Petrus församling bestämt att avboka årets julkyrka pga. den rådande Corona-situationen. Vi kommer istället att få en inbandad julandakt från församlingen som vi visar på religionstimmen innan jullovet.

Viktiga datum
Klasslärardagar 21-22.12 kl. 9.15-13.15 för hela skolan.
Viktiga datum att notera i januari:
Jullov 23.12-6.1. Skolan börjar enligt läsordningen torsdagen den 7.1.2021

Åk 1: I ettan fortsätter vi med temat Finland under första veckan i december. Därefter blir det julmys med pyssel, julsagor, ringlekar mm. I åk 1 kommer vi att fira att alfabetet nu är klart. Första matematikboken blir också snart klar.
Åk 2: 1.12 får vi författaren Lena Frölander-Ulf på besök till klassen. 3.12 för tvåorna var med om Andraklassarnas konstutflykt 2020 som bjuder på en konsert. Helsingfors stadsorkester spelar in konserten Sufflörens aria i Musikhusets Konsertsal. I december hinner vi ännu med höstterminens sista matematikprov.Tvåorna kommer även att ha julmys med bland annat pyssel och sagor.
Åk 3: Årskurs tre sköter Luciauppträdandet också i år. Vi har redan övat flitigt och i december är det dags för det stora uppträdandet. Det är en annorlunda fest i år, och treorna bandar in sitt program som sedan visas i klasserna måndagen 14.12. I trean uppmärksammar vi också självständighetsdagen i klassen. Vi kommer också att hinna med en del andra förberedelser inför julen, såsom pyssel och kortverkstad.
Åk 4A: Vi i klassen fortsätter i december med några besök av Ellen. Pernilla håller resten av lektionerna med klassen. I december har vi prov i bland annat matematik, omgivningslära och finska. Efter hårt arbete under höstterminen tar vi ett välförtjänt julmys med julmusik, pyssel och knytkalas.
Åk 5: Femmorna forskar om europeiska länder och kommer att ha presentationer i december. Fröken Europa-bokprojektet avslutas. Författare Malin Klingenbergs besöker klassen virtuellt den 1.12.
Femmorna har varit flitiga som myror och haft flera prov under hösten, så nu kan vi slå av på takten lite.
Åk 6: Slutet av året går åt till att knyta ihop och avsluta det vi har på hälft så att vi kan inleda med ett tomt bord i januari. Teman vi jobbar kring för tillfället är bl.a. area och volym, källkritik, medeltiden i Finland samt energikällor. Någon råkande kanske också märka att eleverna grävde i städkåpen där hemma i jakt efter märkningar på kemikalier, bl.a. pH-värden och varningsymboler har kommit upp i OLA. Månadens bok har tagit paus under höstterminen men till alla glädje kan vi meddela att den kommer tillbaka i januari.

Tack för en givande och annorlunda hösttermin. Vi önskar er en glad och fridfull jultid!
Lärarkåren


Månadsinfo November

På Wilmas anslagstavla har nu publicerats ett meddelande från sektorchef Liisa Pohjolainen med viktig information som belyser tillvägagångssättet ifall någon konstaterats ha covid-19 i skolan. Ni hittar brevet under rubriken: Ajankohtaista tietoa peruskoululaisten huoltajille mahdollisen korona-altistumisen osalta. Den svenska texten följer efter den finska.

1 Ettorna fortsätter med två nya bokstäver varje vecka. I matematik har vi sifferskrivning upp till talet 10. I småslöjd fortsätter vi med våra granna kramdjur. På dator skriver vi vår första text och sätter in material i vår portfolio.

2: Vi fortsätter öva på tvåans, femmans och tians tabell. Utöver det kommer vi även att fundera på hur multiplikation och division hör ihop. Vi får även vara med om ett Agentäventyr. Under äventyret lär vi oss på ett roligt sätt om att spara energi, om hållbar utveckling och om att spara på naturresurserna.

3: Vi fortsätter öva på tabellerna och högfrekventa ord. I trean uppmärksammar vi Svenska dagen under modersmålslektionerna. Vi kommer att påbörja övningarna inför Lucia.

4A: I november kommer Ellen från Vi i klassen och jobbar med gruppen under fyra lektioner. Vi övar samarbetsfärdigheter, arbetsro och självkännedom. Pernilla håller två Vi i klassen-lektioner ensam med klassen i november och december.

4B: Vi jobbar med division i matematiken, vilket är en del repetition från förra läsåret. Vi kommer att jobba vidare med klassens belöningssystem och planera så småningom julfirandet i klassrummet tillsammans med eleverna.

5: Vi ger oss in i vikingarnas värld i historia, och deltar i Nationalmuseets live-stream sändningar. Alla kommer att läsa boken “Fröken Europa” som en introduktion till avsnittet om Europa i OLA. Vi kommer att ha högläsning, egen läsning, och läxa med läsning samt uppgifter till boken.

6: Tiden flyter snabbt framåt och man kan väl gott säga att så gör även skolan. Vi arbetar aktivt på flera fronter. Vi kommer småningom till slutet av medeltiden i historia och går vidare därifrån till modernare tider. I omgivninglära övergår vi till energi från vattenområdet. Matematiken fortsätter med bekanta teman från årskurs 5, för tillfället innebär det räkning med decimaltal.


Värdegrunden för den grundläggande utbildningen i Helsingfors grundar sig på fyra etiska principer:

  • Barnets bästa i första hand – utveckling och inlärning
  • Konstruktiv gemenskap
  • Hållbar framtid
  • Berikande mångfald


Skolans läroplan finns i sin helhet på skolans hemsida:
Läroplan, Staffansby lågstadieskola

Bekanta er gärna med den tillsammans med era barn.


Välmående i skolan och en skola för alla!

Youtube video, En skola för alla - Information till vårdnadshavare09.12.2020 11:18