Suoraan sisältöön

Månadsinfo


MÅNADSINFO MAJ 2019

Det är väldigt lite kvar av detta läsår med desto mera program. 

Nedan följer en datumlista med viktiga dagar och händelser. Klasslärarna informerar er också närmare om den egna klassens händelser.  

Jag påminner också om att ledighetsansökningarna nu ska ske elektroniskt här på Wilma, både kortare som klassläraren kan bevilja och längre som går vidare till rektor. Kom ihåg att vara ute i god tid!   

 

1.5 ledig dag 

8.5 Besöksdag för de nya ettorna, eleverna får veta vem som är deras lärare nästa läsår. 

15.5 Personalens planerings- och utvärderingseftermiddag. Skolan slutar 12.15. 

17.-18.5 Stafettkarneval. Lördagen är obligatorisk skoldag kl. 9.15-12.00 med bl.a. Unicefrunda 

30.5 ledig dag 

1.6 Vårfest och stipendieutdelning kl. 8.00 ute på gården. Sexorna avtackas på skolgården, därefter betygsutdelning i klasserna.  

 

Åk 1 åker till Trafikstaden torsdag 2.5 kl.8.00. Ettorna börjar månaden med att iaktta olika vårtecken, därefter blir det en storyline med temat bondgården, vilken avslutas med utfärd till Fallkulla.  

Åk 2 åker på utflykt till Högholmen fredagen 3.5. Därefter följer en storyline om djur.  

Sista skolveckan har tvåorna en picnic i Smurfparken. 

Åk 3 åker på vårutflykt till Sveaborg 22.5. Sista skolveckan har treorna knytkalas i klassen. 

Åk 4 besöker Hertonäs gård  och deltar i en historisk dramalek “Tidsresan”.  

https://dotdot.fi/tidsresor/en_dag_pa_landet/ 

 

Åk 5: Efter alla utfärder vi har gjort under april månad tänker vi satsa på att göra klart femmans stoff och bland annat fila på elevernas portfolion. I engelskan presenterar eleverna sina projekt om länder i den engelskspråkiga världen och som avslutning på vårt projekt får vi besök från Skottland! Fredagen 31.5 kommer vi att göra en utflykt till en närliggande park och ha picnic och samvaro där. 

Åk 6sexorna besöker Nationalmuseet 8.5 (Inherit the Dust & Bust the Dust-mobilspeletrundvandring). Vårutfärd meddelas senare.  

 

Hem och Skola i Staffansby vill tacka alla lärare, barn och föräldrar för allt stöd och deltagande i evenemang under läsåret 2018-19! Vi vill också önska er alla hjärtligt välkomna till vårt traditionella Startjippo onsdagen den 21 augusti! Det blir som vanligt fint väder, mycket roligt att göra och försäljning av sött och salt.

Veckan efter, den 28 augusti är det föräldramöte och då väljs de nya klassföräldrarna i klasserna 1, 3A och 3B och i klass 5. Vi har talat om att ha tema Föräldraskap i en digitaliserad värld nästa läsår och välkomnar klassföräldrar som har kunskap om det här. Alla talanger är dock som vanligt välkomna med i styrelsen för att ge lärare och elever en guldkant på skoldagen.

Ha en riktigt skön sommar så ses vi i augusti!

Styrelsen för HoSiS

 

Tack till direktionen och Hem och Skola för samarbetet det här läsåret!

// Heidi

 

 


Månadsinfo april 2019

Vårsolen har börjat titta fram och dagarna känns längre. Renoveringen av gymnastiksalen är hela tiden under arbete, och nu är även mätningarna av inomhusluften I övriga skolbyggnaden gjorda. Vi inväntar resultat och meddelar såklart er när vi vet mera. I april händer det mycket!

Torsdagen den 18.4 är vanlig skoldag och vi har påskkyrka den dagen. LK-eleverna har eget program tillsammans på skolan. Meddela klassläraren ifall eleven vill delta i påskkyrkan. Hela skolan har en eko-vecka v. 15. Alla klasser har egna projekt runt temat. Vi är lediga 19.4 (Långfredag) och 22.4 (Annandag påsk). Vecka 17 satsar hela skolan på läsning. 30.4 firar vi valborg med Vappenlunch. Skoldagen avslutas enligt läsordningen.

 

ÅK 1 Vi avslutar temat kroppen och börjar pyssla till påsk och därefter till Valborg. Samarbetet med förskolan och tvåan fortsätter med sagoskrivning. Torsdag 4.4 går vi på teater till Malmhuset.

Åk 2 Tvåorna fortsätter att utforska kroppen. Samarbetet med förskolan och ettan fortsätter även I april. När temat kroppen är över, påbörjas en storyline om vilda djur.

Åk 3 Fortsätter med temat våren. Treorna avslutar med sina sagoböcker under april.

Åk 5 Femmorna avslutar sitt projekt om Europa. Vi deltar också i Kunskapscupen tillsammans med distriktets andra femmor i Månsas lågstadieskola 4.4. Under eko-veckan besöker åk 5 Vantaan Energia för att bekanta sig med återvinning. Under v. 16 och 17 deltar femmorna i 5x2 konstundervisning på Annegården. 30.4 serverar åk 5 Vappenlunchen i skolan.

Åk 6 besöker Företagsbyn i Esbo 11.4

 

Viktiga datum i maj:

1.5 Ledigt

8.5 Besöksdag nya klasserna, vid mån av möjlighet får eleverna veta vem som är deras lärare nästa läsår.

15.5 Lärarnas planeringsdag, skolan avslutas 12.15!

17-18.5 Stafettkarneval. Lördagen är obligatorisk skoldag för alla.

Vecka 22, avvikande tider, klasslärarna informerar närmare.

30.5 Ledig dag

1.6 Vårfest på skolgården kl. 8-9

OBS!

Nu kan ni anhålla om befrielse från skolgång via Wilma (webbläsarversionen, inte appen).

Ansökningsblanketten hittar ni på Wilmas övre balk -> Ansökningar och beslut -> Gör en ny ansökan -> Befrielse från skolgång

Vårdnadshavarna ska fylla i blanketten och returnera den till klassläraren senast två veckor före den frånvaro som anhållan gäller.

I Kottby, Staffansby och Månsas ls görs beslutet för 1-3 dagars frånvaro av klassläraren/klassföreståndaren och för längre tids frånvaro av rektorn.

 Se Wilmas ANSLAGSTAVLA för mer information!


Hälsningar från Hem och Skola:

Torsdagen den 25.4 klockan 18-20 ordnar Hem och skola i Staffansby en föräldrakväll på temat "Föräldraskap i en digital tid". Föreläsare och workshopledare är socialpsykolog Anna Henning. Henning är lektor i socialpsykologi på Soc&Kom. Hon har ett stort intresse för vad den nya tekniken för med sig och är mamma till två söner.

 

Vi behandlar frågor kring föräldraskap i en tid med smarttelefoner, sociala medier, ständig uppkoppling m.m. och diskuterar bland annat hur vi som föräldrar kan stöda våra barn och varandra i de här frågorna.

Föräldrakvällen är i skolan och HoSiS bjuder på smörgås i pausen.

 

Anmälningar görs till hemochskolais@gmail.com senast den 18.4. 

Eftersom vi är i ett klassrum ryms de första 25 anmälda med.
Månadsinfo mars 2019

 

Vårsolen tittar fram, och så småningom planerar vi in övningar inför Stafettkarneval och vårens andra aktiviteter. Den 27.3 fortsätter lärarna med sin fortbildning inom robotik tillsammans med de övriga lärarna i norra distriktet, och då avslutas skoldagen kl. 12 för alla elever.

 

Åk 1 Vi gör vatten- och snöexperiment och talar om vädret. Därefter blir temat våra sinnen och vår kropp.

Åk 2: Vi bekantar oss med kroppen. Samarbetet med förskolan börjar igen vecka 11.

Åk 5: Vi fortsätter att skriva olika slags texter, både för hand och på dator. Eleverna kommer att påbörja sitt arbete med Staffansbladet.

 

6.3 Skolfotografering

15.3 Åk 6 besöker Fazer som en del av undervisningen i samhällslära/företagsamhet.

20.3 deltar åk 6 i Storyn om att välja, en metod inom rusmedelsfostran.

 

20.3 är Maria-Elena och Camilla på ITK-mässa i Tavastehus. Vikarier meddelas senare.

 

Hem och skola vill tacka de 38 familjerna som stöder vår verksamhet genom att betalt in den frivilliga medlemsavgiften detta läsår! 

Pengarna går bland annat till xyliotoltabletter, julpåsar, garderobsavgifter och andra utgifter som vi inte kan söka stipendier för. Ni som glömt betala har fortfarande möjlighet! Medlemsavgiften på

25 euro betalas in en gång per familj och läsår till föreningens konto:

 

Mottagare: Hem och Skola i Staffansby rf

Konto: FI26 4055 2550 0025 31

Referens: 20187

 

SAVE THE DATE:

Torsdagen den 25.4 klockan 18-20 ordnar Hem och skola en föräldrakväll på temat "Föräldraskap i en digital tid" med socialpsykolog Anna Henning som föreläsare och workshop-ledare. Vi behandlar frågor kring föräldraskap i en tid med smarttelefoner, sociala medier, ständig uppkoppling m.m. och diskuterar bland annat hur vi som föräldrar kan stöda våra barn och varandra i de här frågorna.

Anna Henning är lektor i socialpsykologi på Soc&Kom  med ett stort intresse för vad den nya tekniken för med sig och mamma till två söner. Mer information kommer senare.

 

Väl mött,

Heidi


Månadsinfo februari 2019

I februari uppmärksammar vi Runebergsdagen och Alla hjärtans dag. Den 14.2 får både elever och lärare gärna klä sig i något rött! Tisdagen den 12.2 avslutas elevernas skoldag kl. 12.00 pga gemensam lärarfortbildning i norra distriktet. Vecka 8 har vi sportlov.

Utredningen av inomhusluften är igång, och renoveringen av källarvåningen sätter preliminärt igång vid sportlovet. Officiell information kring processen kommer inom kort.

Rekryteringen av nästa läsårs personal är i full gång, och även planeringen av många helheter. Det som står klart redan nu, är att vi kommer att ha två ettor nästa läsår. Tvåan fortsätter som en stor grupp, trean fortsätter som 3A och 3B i samma konstellation som detta läsår. Fyran är skolans minsta grupp, och eleverna fortsätter i samma utrymme som nu. I nästa års femma jobbar en klasslärare med stöd av assistent och resurslärare. Sexan fortsätter som en stor grupp med två lärare.

Nästa elevkårs styrelsemöte ordnas 1.2. 

Åk 1: I februari är vintern temat i ettan. Vi talar om djurs övervintring, gör snögubbar och snöexperiment.I mitten av februari börjar vi med förskolesamarbetet igen.

Åk 2: I februari pratar vi om vintern och repeterar rymden. I mitten av februari börjar vi med förskolesamarbetet igen. Tvåorna kommer även att brevväxla med åk 2 i Sundom skola, Österbotten.

Åk 3 jobbar med ett helhetsskapande projekt “I butiken”. Vi ställer upp en butik i klassen, ritar våra egna pengar och handlar i butiken på olika språk.

Åk 5 avslutar sitt stora projekt om människan. Det blir dags för antikens Grekland och storyline om Europa.

Åk 6 har simning under gymnastiklektionerna 7.2. & 14.2. Vi fortsätter med bokprojektet ”Eldens Hemlighet”. Speciallärare Lina gör de årliga DLS-testen denna månad. 

Mvh, Lärarkåren


Månadsinfo januari 2019

God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni har fått vila ut och att barnen var glada över att komma till skolan igen. Snön bidrar till rolig rastaktivitet och barnen njuter av vintern.

Nästa vecka har jag planeringsmöte med projektledaren för renoveringen av källarvåningen. Efter det har jag mera information att komma med gällande tidtabellen. I januari är det inskrivning av nya ettor, och även rekryteringen av nästa års personal sätter igång.

Vi ber er att vara uppmärksamma på skolans parkeringsplats och med trafiken runt skolan. Personalen i skolan iakttar tyvärr dagligen farliga situationer, som de vuxna gör sig skyldiga till. Den tryggaste platsen att lämna av barnen på är på "baksidan" av skolan vid Gamla Staffansbyvägen.

Klasslärarna delger er mera information om programmet i klassen den här månaden.

Mvh,
Heidi


Månadsinfo december 2018

Otroligt med sant, snart är 2018 slut och julen står redan inför dörren! I november har vi hunnit med massor som t.ex. åk 3 har jobbat med Storyline om Finland och åk 1-2 har haft dramavecka och fortsatt temat Hösten tillsammans med förskolan.

Nu är det dags att avsluta höstens arbeta och att börja mysa inför julen.

Tisdagen den 5.12 har vi självständighetslunch i skolan. Den 6.12 är vi lediga och den 7.12 har vi vanlig skoldag.

13.12 firas Lucia. Åk 3 uppträder i skolan klockan 9:15-9:45. Klassens föräldrar är varmt välkomna!

17.12 är det julkyrka kl. 11.45. Livsåskådarna har annat program i skolan.

Onsdagen den 19.12 firar vi julfest kl. 17. Två vuxna per familj är hjärtligt välkomna. Eleverna uppträder utomhus, sedan blir det glöggservering av åk 3. Klä er enligt väder, ta med gott humör och en lykta med ett elljus så får vi en fin julstämning på gården.

Vi har avvikande tider 17.-20.12, klasslärarna informerar närmare.

Fredagen den 21.12 har alla skoldag kl. 9.15-12.15. 

Åk 1: I december har ettorna Finland som tema. Vi samarbetar med treorna, vår grannklass, då vi har vintermys sista veckan före jullovet.

Åk 2: I tvåan jobbar vi med ett ministoryline om sädesslagens väg till tallriken. Den sista veckan har vi vintermys i blandade grupper.

Åk 3:

* 13.12. Skoldag 8:15-15:00 p.g.a. Lucia.

* Under v. 51 jobbar vi med temat vintermys tillsammans med åk 1.

* 21.12. Bjuder treorna sina föräldrar in på glöggfest och konstutställning, i klassen kl. 9:15-10:00.

Åk 5: fortsätter med sitt projekt om människan.

Viktiga datum att notera i januari:

Jullov 22.12-6.1. Skolan börjar enligt läsordningen måndagen den 7.1.19.


Månadsinfo november 2018

Vädret har blivit kallare, och vi hoppas att alla elever har lämplig klädsel. Efter ett skönt höstlov är vi redo att ta itu med november.

Lärandesamtal pågår i alla klasser och det är viktigt att ni vårdnadshavare tar del av dem. Vecka 45 har hela skolan avvikande tider, 9.15-13.15.

Helsingfors stad har konkurrenssatt fotograferingen, och skolorna får inte ingå några nya avtal utan väntar på besked från staden. De skolor som har avtal som är i kraft får boka fotograferingen själva, men så är inte läget med Staffansby.Vi väntar och får förhoppningsvis besked inom en snar framtid.

Utredningarna av inomhusluften i Staffansby ls fortskrider och staden kommer att ge mera information om reparationerna inom novembermånad. Gymnastikarrangemangen har kommit väl igång och musiklärare Satu är i kontakt med er gällande musikundervisningen vid musikinstitutet.

Vi får besök av Teater Taimine 29.11. Tack till Hem och Skola! 

Läsvecka för åk 3-6 vecka 45 

Åk 2 kommer under vecka 45 att jobba kring temat “Drama & kultur” tillsammans med ettorna. I november fortsätter temat Hösten  med förskolan och tvåorna. Tisdag 13.11 går ettorna till Malmhuset på bio.​

Åk 3: 13.11. Pinja på innebandyturnering. Alex Söderholm vikarierar. 

Åk 4: Självständighetsfest 29.11. Klassläraren återkommer med mera info.

Åk 5: Heureka onsdag 14.11. Start 8.30 tillbaka ca. 12.30

Åk 6: Camilla borta 22-23.11, Alex Söderholm vikarierar

Innebandyturnering 13.11. Pinja och Maria åker med.  

Viktigt att notera i december:
Julfest 19.12, kvällstid 

Mvh, Heidi och lärarkåren


Månadsinfo oktober 2018

Hej!

Hösten har kommit med både regn, blåst och kallare väder. Eftersom eleverna är ute under sina raster påminner vi om att klä barnen enligt väder och gärna skicka med extra kläder. Både rock och mössa kan behövas speciellt under förmiddagen. Kom ihåg att märka kläderna med namn!

All gymnastikundervisning hålls tillsvidare utomhus. Vid ösregn används klassrum för annan form av gy-undervisning. Utredningarna av skolans lokaler är ännu inte färdiga och undersökningarna sköts av staden enligt den praxis man tillämpar. Diskussioner förs med bl.a. Tapanilan Erä och Pohjois-helsingin musiikkiopisto, gällande utrymmen. Processen med att undersöka och förbättra inomhusluften ser ut att pågå hela läsåret och vi försöker hitta lösningar som är lämpliga för elevevgrupperna.

Jag påminner om att alla barn som cyklar eller kommer till skolan med sparkbräde bör använda hjälm!  

Inom ramen för årets KRUT-projekt (elevdelaktighet) har eleverna röstat för att besöka Superpark. Vi åker tisdagen den 2.10 och skoldagen är kl.8.15-13.15. Vi får matsäck med från skolan. 

Daily Mile: Skolan har anmält sig till en motionskampanj som går ut på att skolelever joggar eller springer 15 minuter på skolgården under arbetstid 3-5 gånger i veckan. Målet är att eleverna förbättrar sin uthållighet och kondition och att så många som möjligt kan springa 15 minuter oavbrutet. Mera information om kampanjen finns på anslagstavlan i Wilma. 

Höstlov 17-19.10 

I oktober har vi läsevecka, mera info av klassläraren. 

I årskurs 1 och 2 arbetar vi med temat hösten tillsammans med förskolan. Vi lär oss om svampar, lövträd, flyttfåglar och djurs övervintring mm.

Åk 3: 8.10. Pinja på kurs. 11:30-13:15, Alex Söderholm vikarierar. 9.10. Pinja på elevkårsdagar. Alex Söderholm vikarierar. 10.10. besöker klassen Strömmingsmarknaden tillsammans med åk 4. Skoldag från 8:45- ca 13:15.

Åk 4 on 10.10 strömmingsmarknad tillsmmans med åk 3. Skoldag kl.8.45-13.15. to 25.10 bokmässa.

Åk 5: Åk 4-6 på bokmässa 25.10

Tema: människan

Vi ska börja brevväxla med åk 5 i Svenska Samskolan i Tammerfors.

Åk 6: Heureka 12.10 (mer info av klassläraren). Bokmässan åk 4-6 25.10.

Hälsningar från Hem och Skola:

Hem och Skola bjuder in alla föräldrar till en värdegrundsdiskussion i skolan den 10 oktober klockan 17.30- 19.30. HoSiS bjuder på smörgås och dricka som eleverna förbereder åt oss. En representant från Förbundet Hem och Skola i Finland rf kommer att leda diskussionen var vi tillsammans funderar kring hur vi föräldrar tillsammans med skolans personal kan se till att alla i skolan kan må bra. Kom med! Du är viktig för ditt barn och hela skolgemenskapen!

Vi behöver veta hur många från er familj kan komma och vi behöver anmälan senast den 4 oktober. Var vänlig och anmäl om ingen kan komma. På förhand tack! Anmälningsblankett har skickats hem.


Månadsinfo september 2018


Hej,

Skolarbetet har kommit igång ordentligt och i de olika årskurserna jobbar vi med lite olika teman. Vi har lilla ordboet, som är en kappsäck med inspirerande material,  här i skolan ända fram till 21.9 och kommer att jobba med ordkonst och drama i de olika klasserna. Årets berättelse i lilla ordboet handlar om fransyskan  Dijonne Senappe som är på jakt efter sin försvunna mamma. Mer drama blir det också under ledning av Nina Tikkanen, som redan i augusti hunnit jobba tillsammans med några klasser. Tack till Hem och Skola för finansiering av Ninas lektioner. Hem och Skolas styrelse vill också tacka alla som kom och gjorde Startjippot till en så trevlig kväll!

Under Hem och skola dagen fredagen den 28.9 kommer HoSiS att bjuda på kaffe åt föräldrar som hinner titta in i skolan på morgonen. Välkomna! 

Åk 1: Ettorna arbetar vidare med siffrorna 5-9 och några nya bokstäver. Efter simningen börjar samarbetet med förskolan och tvåan på onsdag förmiddag. Temat är nu hösten. Vecka 37 är det ettornas tur att ha Ordboet
Åk 2: I tvåan jobbar vi vidare med Ordboet vecka 36. Under samma vecka drar Nina Tikkanen drama med fokus på samarbetsövningar. I slutet av månaden börjar vi jobba med förskolan och ettan på onsdag förmiddag, temat är Hösten.
Åk 3: v. 39 drama med Nina Tikkanen. 14.9. Pinja på idrottstävlingar. Vikarie meddelas senare.
Åk 4: v.37-38 drama med Nina Tikkanen. Vi kommer att använda materialet till Lilla Ordboet under september.
Åk 5: v. 37 drama med Nina Tikkanen. Fre 28.9 deltar åk 5 i den europeiska språkdagens huvudevenemang på Hanaholmen. Klasslärarna informerar om avvikande arbetstider.
Åk 6: åk 6 v. 38 drama med Nina Tikkanen. 13.9 Camilla på SETT-Forum, Alex vik. 24.9 Camilla på inno, vik. meddelas senare.

Idrott:

Simning för åk 1-5  29.08-19.9. Fyra gånger på onsdagar, (åk 6 har simning senare på våren).

Viktiga datum:   4.9 åk 3-6 Idrottsdagen, skoldag kl. 9.00-12.30

                           14.9 Friidrottstävlingarn på Djuran  för åk 3-6, mera info ges åt eleverna som deltar i tävlingarna av gymnastiklärarna.

                            27.9 Fotbollsturnering för pojkar i åk 5-6

                            28.9 Fotbollsturnering för flickor i åk (4) 5-6

Åk 5 testas i Move! – ett uppföljningssystem kring den fysiska funktionsförmågan under vecka 35-37 

Tack till alla er föräldrar som deltog i föräldramötet den 29.8. Vi ber er att speciellt observera att sjukanmälningen av era barn sker via lektionsanteckningarna på Wilma!

Viktiga datum att notera i oktober:

läsvecka v. 41

10.10 kl. 17.30-19.30 Hem och skola möte gällande värderingar. Är det viktigt för dig att ditt barn trivs i skola? Vill du att alla barn skall må bra och lära sig så mycket som möjligt? Är du intresserad av ditt barns skolgång? Då är kvällen den 10 oktober något för dig. Då kommer vi att tillsammans fundera kring hur vi föräldrar tillsammans med skolans personal till att alla i skolan kan må bra. Kom med! Du är viktig för ditt barn och hela skolgemenskapen!

17-19.10 Höstlov 

Med hopp om en solig septembermånad.

HeidiDELA
14.05.2019 12:30