Suoraan sisältöön

Språkutbudet

I Östersundom skola kan man studera följande språk

  • A-språk finska
  • Valbar A-språk traditionell eller modersmålsinriktad finska

Från och med årskurs 1 studerar barnen traditionell finska (A-språket).

Elevens val mellan traditionell eller modersmålsinriktad finska avgörs av elevens vårdnadshavare i samråd med skolan. En elev som väljer modersmålsinriktad finska bör i det dagliga livet använda finska som umgängesspråk med någondera föräldern eller någon annan närstående.

I grundskolans årskurser 1–6 läser eleverna ett eller två språk vid sidan av sitt modersmål. A-språket är det obligatoriska språk som man vanligen börjar läsa i årskurs 1. 

  • B-språk engelska eller tyska

Från och med åk 4 studerar eleverna engelska eller tyska (B-språk). Samma nivå som i det obligatoriska A-språket uppnås i det frivilliga språket i slutet av årskurs 6.

Skolor inom samma distrikt följer samma språkprogram. I Östra distriktet erbjuder skolorna engelska och tyska som B-språk. Eleverna inleder sina studier i B-språket i årskurs 4 och kan sedan fortsätta studera språket i Botby grundskola.

Östersundom skolas direktion har beslutat att minst 10 elever ska välja ett språk för att undervisningen ska ordnas. Skolan undervisar i det språk som majoriteten av eleverna i en årskurs väljer.

Om en skola inte har möjlighet att ordna undervisning i båda B-språken kan eleverna ges möjlighet att åka till en annan skola för att delta i språkundervisningen.DELA
20.09.2018 15:42