Suoraan sisältöön

Blanketter

Anhållan om befrielse från skolgång

Använd blanketten under länken för att anhålla om befrielse från undervisningen. Blanketten kan också fås från skolans kansli. Klassläraren har rätt att bevilja ledigt för 1-3 dagar. För längre frånvaro behövs rektorsbeslut.


Blanketter, fostran och utbildningDELA
06.02.2019 14:01