Hoppa till innehållet

Undervisning

Undervisningen i grundskolan styrs av skolans läroplanen. I läroplanen tas bland annat upp målen för skolarbetet, vilka ämnen eleverna läser i skolan, hur vi arbetar i skolan och hur man kan stödja eleverna på olika sätt hemma och i skolan.

Målet är att undervisningen ska vara så nära skolelevens vardag som möjligt. Hela staden ses som lärmiljö. Varje klass har en egen lärare som undervisar under de flesta lektionerna. Vid sidan av den egna läraren kan det finnas en speciallärare, en lärare för barn med invandrarbakgrund eller en skolassistent. I vår skola ses samtliga elever som en helhet där gruppindelingarna ser olika ut i olika ämnen. Skolans två klasslärare ansvarar tillsammans för eleverna.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolorna väljer själva vilka läromedel de använder.17.08.2021 15:25

Interna verktyg

Opehuone

Aula

Wilma