Hoppa till innehållet

Undervisning

Undervisningen i grundskolan styrs av skolans läroplan. I läroplanen tar man upp målen för skolarbetet, vilka ämnen man läser i skolan, hur man arbetar i skolan och hur man kan stödja eleverna.

Varje klass har en egen klasslärare som undervisar under de flesta lektionerna.  Vid sidan av den egna läraren kan det finnas en speciallärare, en timlärare eller en skolassistent.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolorna väljer själva vilka läromedel de använder.14.06.2016 12:20

Interna verktyg

Opehuone

Aula

Wilma