Hoppa till innehållet

Eftermiddagsverksamhet

Elever i årskurs 1–2 och specialelever kan ansöka om en plats i den lagstadgade eftermiddagsverksamheten. Barnen antas till eftermiddagsverksamheten för ett år i taget. Antagningen grundar sig på stadens gemensamma urvalsprinciper. För verksamheten tas en fast månadsavgift. Nedsatt avgift eller befrielse från avgiften kan beviljas på basis av familjens inkomster.

Eftermiddagsverksamheten erbjuder barnet meningsfull verksamhet efter skoldagens slut. För verksamheten ansvarar utbildade ledare. Barnen får mellanmål under eftermiddagen.

Eftermiddagsverksamheten ordnas i skolorna eller i lokaler i närheten av dem. Verksamheten ordnas av skolorna, olika föreningar, församlingar, daghem och privata aktörer. Verksamheten börjar efter skoldagen slut och pågår senast till klockan 17.

I Nordsjö lågstadieskola ordnas eftermiddagsverksamheten av Folkhälsan.

Nordsjö ls Folkhälsan Syd Ab
Adress: Fjärdstråket 6
Telefon: 050 409 0048, 050 304 4677

Sökning av eftermiddagsverksamhet.

Eftermiddagsverksamhet i området på kartan

17.01.2022 14:36