Hoppa till innehållet

Vår skola

Nordsjö lågstadieskola är inrymd i Rastishuset. Skolverksamhet inleddes i Nordsjö år 1883 men den nuvarande byggnaden, allaktivitetshuset, stod färdig för invigning 1997. Det var det första svenskspråkiga allaktivitetshuset i sitt slag med tre fasta enheter; Daghemmet Rastis, Nordsjö lågstadieskola och Ungdomsgården Rastis. Lågstadieskolan är den största enheten i Rastishuset med ca.150 elever i årskurserna 1–6.



03.06.2016 14:17