Suoraan sisältöön

Lärarna

Här följer en presentation av vilka som jobbar i vår skola (2019-2020). 

Skolans allmänna telefonnummer är 09 310 86831, där kan man lämna ringbud till lärarna.

E-post: fornamn.efternamn(snabel-a)edu.hel.fi (rektor och kanslist endast (snabel-a)hel.fi)

Personalen i Nordsjö lågstadieskola detta läsår:

Åk 1                    Eivor Johansson och Jaana Karmanheimo
Åk 2                    Nelli Bengts
Åk 3a                  Sonja Autio
Åk 3b                  Jennika Flykt
Åk 4                    Heidi Lithén
Åk 5a                  Andreas Laurent
Åk 5b                  Sofie Nordström
Åk 6                    Ann-Sofi Gull

Speciallärare Anette Appel-Klemt, tfn 0505661159
Musiklärare Jesper Eklund
Assistenter: Susann Thuring, Ulla Bäckström och Benjamin Berts

Skolpsykolog Minna Sirelius
Skolhälsovårdare Cindy Ranta-Hytönen

Rektor: Michaela Lindqvist

Kanslist: Ulla Bäckström, 09 310 86831 (kansliet)DELA
08.08.2019 10:03