Hoppa till innehållet

Kontakt

Skolans allmänna telefonnummer är 09 310 86831. Numren efter de enskilda namnen syftar på direktnummer till arbetsrummen.
E-post: fornamn.efternamn(snabel-a)edu.hel.fi .
Undantag är rektor och skolsekreterare som skrivs fornamn.efternamn(snabel-a)hel.fi

Nordsjö lågstadieskola
Besöksadress: Fjärdstråket 6, 00980 Helsingfors 98
PB 98301, 00099 Helsingfors stad

Skolsekreterare: Ulla Bäckström
tfn. 09 310 86831, 040-6734230,  ulla.backstrom(snabel-a)hel.fi


Rektor: Heidi Lithén
tfn. 09 31071728, 040 821 1669
heidi.lithen(snabel-a)hel.fi

Skolvärd: Tuomo Mäntylahti tfn 050-3162568

Skolrestaurangen
tfn. 09 310 86827

Skolpsykolog: Minna Sirelius tfn. 050-5539694

Skolkurator: Linda Huhtamäki,  linda.huhtamaki(at)edu.hel.fi

                        Tel.nr: 040-6249113   Telefontider: ti: kl.15-16 och to: kl.12-13

Skolhälsovårdare: Kristina Hyvärinen tfn. 0503105568, kristina.hyvarinen(at)edu.hel.fi23.08.2022 15:03