Hoppa till innehållet

Kontakt

Skolans allmänna telefonnummer är 09 310 86831. Numren efter de enskilda namnen syftar på direktnummer till arbetsrummen.
E-post: fornamn.efternamn(snabel-a)edu.hel.fi .
Undantag är rektor och skolsekreterare som skrivs fornamn.efternamn(snabel-a)hel.fi

Nordsjö lågstadieskola
Besöksadress: Fjärdstråket 6, 00980 Helsingfors 98
PB 98301, 00099 Helsingfors stad

Skolsekreterare: Ulla Bäckström
tfn. 09 310 86831, 040-6734230,  ulla.backstrom(snabel-a)hel.fi


Rektor: Michaela Lindqvist
tfn. 09 31071728, 040 821 1669
michaela.lindqvist(snabel-a)hel.fi

Skolvärd: Tuomo Mäntylahti tfn 050-3162568

Skolrestaurangen
tfn. 09 310 86827

Skolpsykolog: Minna Sirelius tfn. 050-5539694

Skolhälsovårdare: Kristina Hyvärinen tfn. 0503105568, kristina.hyvarinen(at)edu.hel.fi01.09.2021 14:09