Hoppa till innehållet

Kontakt

Skolans allmänna telefonnummer är 09 310 86831. Numren efter de enskilda namnen syftar på direktnummer till arbetsrummen.
E-post: fornamn.efternamn(snabel-a)edu.hel.fi .
Undantag är rektor och skolsekreterare som skrivs fornamn.efternamn(snabel-a)hel.fi

Nordsjö lågstadieskola
Besöksadress: Fjärdstråket 6, 00980 Helsingfors 98
PB 98301, 00099 Helsingfors stad

Skolsekreterare Ulla Bäckström
tfn. 09 310 86831, ulla.backstrom(snabel-a)hel.fi

Rektor Michaela Lindqvist
tfn. 09 31071728, 040 821 1669
michaela.lindqvist(snabel-a)hel.fi

Skolvärd
tfn. 0504013939

Skolrestaurangen
tfn. 09 310 86827

Skolpsykolog Minna Sirelius tfn. 050 5539694

Skolhälsovårdare Tiina Liimatainen (t.o.m. 21.8.2020), efter det vikarie
tfn. 040685079817.08.2020 22:06