Hoppa till innehållet

För föräldrarna

Föräldramöten
Föräldrarmöten ordnas i samband med skolstarten. Utvecklingssamtal hålls med varje elev i samband med höstlovet. Informationsmöten för nya ettor hålls i maj. Klassläraren kan vid behov sammankalla till möte om så behövs.

Nordsjö Rastis föräldraförening rf
Föräldraföreningen vid Nordsjö lågstadieskola, NoRa rf (Nordsjö Rastis föräldraförening rf) grundades i november 1997. Syftet med föreningen är att föräldrarna skall lära känna varandra samt att öka känslan av trivsel och trygghet i skolan.

Föreningen samarbetar bl.a. med föräldrarna, skolans personal och direktion, ungdomsgården på Rastis samt Folkhälsans eftis. NoRa är också föräldrarnas språkrör i samarbetet med skolan.

NoRa ordnar olika evenemang under skolåret samt håller fast vid olika traditioner. Föreningen stöder också skolan och klasserna finansiellt.

Föreningen leds av en styrelse som med stöd av klassombuden samordnar och koordinerar evenemang samt sköter kommunikationen med föräldrarna.25.02.2021 08:49