Suoraan sisältöön

Stödundervisningen

En elev som tillfälligt har blivit efter i studierna eller annars behöver kortvarigt stöd för sitt lärande har rätt att få stödundervisning. Det är ytterst viktigt att även hemmet stöder barnets studier vid sidan om stödundervisningen.DELA
20.02.2017 17:12