Suoraan sisältöön

Skolhälsovården

En skolhälsovårdare och en skolläkare har utsetts för varje skola. Hälsovårdaren nås dagligen på mobiltelefonen och till skolläkarens mottagning söker man sig via hälsovårdaren. Skolhälsovården och tandvården är avgiftsfria för eleven.

Om eleven en skoldagsmorgon är sjuk meddelar föräldrarna skolan om frånvaron. Om eleven insjuknar under skoldagen meddelas föräldrarna alltid om detta. Mindre olycksfall sköts i skolan. Allvarligare olycksfall sköts av en läkare vid hälsostationen. Helsingfors stad har försäkrat alla skolelever mot olycksfall, oavsett hemort.

Skolhälsovårdaren stöder barnets och de ungas uppväxt och utveckling, främjar en sund och trygg skolgång och hjälper eleverna att göra framsteg enligt deras individuella förutsättningar. Hälsovårdaren och läkaren samarbetar med eleverna och deras familjer, lärarna, elevvården samt vid behov med andra instanser.

Skolhälsovårdaren träffar alla elever årligen. Till hälsovårdsprogrammet för åk 1 och åk 5 hör dessutom en läkarundersökning. Hälsovårdaren och läkaren följer upp barnets tillväxt, syn, hörsel, vaccinationer, psykosociala liv och pubertetsutveckling. Läkaren tar dessutom ställning till andra möjliga hälsoproblem.DELA
22.06.2016 15:11