Suoraan sisältöön

Stöd för elever

I Minervaskolan stöder man barnens inlärning genom stöd- och specialundervisning samt med elevvårdsarbete. Eleverna stöds genom förebyggande verksamhet. Stödet riktas i synnerhet till de elever som har svårigheter med skolgången.

Eleven kan vara i behov av speciellt stöd under hela skoltiden. Syftet med specialundervisningen är att stöda eleven så att han eller hon uppnår sina studiemål och får ett avgångsbetyg. Specialundervisningen kan vara på hel- eller deltid, d.v.s. specialundervisning i klass av speciallärare eller på deltid i form av enskild eller gruppundervnisng av speciallärare.

 10.04.2019 08:50