Suoraan sisältöön

Språkutbudet

I årskurserna 1–6 läser eleverna ett eller två språk vid sidan av sitt modersmål. A-språket är det obligatoriska språk som man vanligen börjar läsa i årskurs 3. Studierna i det frivilliga A-språket inleds i årskurs 4 eller 5. Samma nivå som i det obligatoriska A-språket uppnås i det frivilliga språket i slutet av årskurs 6.

Vid vår skola kan man studera följande språk:

  • A1-språk finska
  • A2-språk engelska eller tyska

Information om hur grupperna bildas

A1-språket delas in i traditionell finska och modersmålsinriktad finska. Vårdnadshavarna väljer grupp tillsammans med klassläraren.

Elever i åk 3-6 i allmän undervisning och i specialklasser med allmän läroplan läser finska 2 timmar i veckan. Elever i åk 3-4 med individuella mål läser en timme finska i veckan och i åk 5-6 läser elever med individuella mål tre timmar finska i veckan.

Inför åk 4 har eleverna i Minervaskolan möjlighet att välja mellan engelska och tyska som A2-språk. Eleverna har två timmar undervisning i veckan i A2-språket. Undervisningen i tyska ordnas gemensamt för skolorna i Tölö distrikt. Undervisningen sker under morgonlektionen kl. 8.00-8.45 i Drumsö lågstadieskola.17.06.2016 11:01