Suoraan sisältöön

Samarbetspartners

Samarbete inom distriktet

Skolledarna i distriktet träffas regelbundet en gång per månad. Då diskuteras samarbetsfrågor, pedagogisk planering och fortbildning.

Distriktet ordnar gemensam fortbildning för lärare en eller två gånger per läsår. Skolorna står turvis för arrangemangen.

Johannes församling

Skolan samarbetar med Johannes församling, som ordnar gudstjänster vid advent och påsk samt morgonsamlingar en gång per månad. För elever som inte deltar i de religiösa tillställningarna ordnas parallellprogram. En del elever hör inte till kyrkan och i dessa fall tillfrågas familjen huruvida eleven ska delta i religiösa tillställningar eller inte.

Barnskyddet

För att förebygga utslagning och andra problem samarbetar elevvården med barnskyddet. Enligt barnskyddslagen är skolan skyldig att anmäla sin oro för enskilda elever.

Folkhälsan

Folkhälsan ordnar eftermiddagsvård för elever i årskurserna ett och två. Folkhälsans ”Eftis” har inte egna utrymmen utan verkar i ett klassrum och i gröna korridoren. En av lärarna fungerar som kontaktperson mellan eftermiddagsvården och skolan.

Ett flertal av skolans elever är kunder hos Folkhälsan. Folkhälsan erbjuder utredningar, habilitering, terapier och intyg enligt elevens behov.

Skolpolis

Skolpolisen Klaus Hindrén besöker Minervaskolan en gång per läsår. Han informerar elever i åk 5-6 om farorna med tobak och alkohol samt ger trafikfostran. Skolan kan konsultera skolpolisen i svåra situationer.

Ungdomsgården Sandels

Minervaskolan samarbetar med ungdomsgården Sandels. Ungdomsledarna informerar om sin verksamhet och bjuder in eleverna till olika evenemang. Skolan uppmuntrar elever i de högre årskurserna som inte har möjlighet till eftermiddagsvård att bekanta sig med ungdomsgårdens verksamhet.

Palmia

Skolbespisning, lokalvård och skolvärdstjänster köps av Palmia. I Minervaskolan arbetar en skolvärd, en husmor och två skolvårdare. Skolan betonar alla vuxnas gemensamma ansvar i fostringsarbetet, oberoende av arbetsgivare. Rektor diskuterar skolans värderingar och förhållningssätt med Palmias personal. Det administrativa samarbetet med Palmia sker via rektor.

Hälsovård

Skolhälsovårdaren (2 dagar/vecka) och skolläkaren (1 dag/månad) är anställda av hälsovårdsverket.

Övriga samarbetspartners

Tölö bibliotek, Olaus Petri-församlingen, Arbis, Annegården, Richardsgatans bibliotek, Nationalmuséet, Ateneum m.m.23.06.2016 07:22