Suoraan sisältöön

Projekt

Minervaskolan använder sig av materialet Livskunskap. I åk 1-2 utgår man från sagor om myrsloken Artur där teman kan vara kompisskap, familj, självbild, hälsa och känslor. I åk 3-6 finns liknande teman, men sagorna ersätts av en presentation av läraren och diskussioner kring ett visst tema. En jag-bok används där eleven får sätta ner reflektioner och reaktioner till pappers.

Minervaskolan deltar i viss utsträckning i det nationella programmet KiVa Skola. Programmets målsättning är att minska och förebygga förekomsten av mobbning samt minimera mobbningens konsekvenser. Kiva Skola är en bestående handlingsmodell, inte ett övergående projekt.23.06.2016 07:52