Hoppa till innehållet

Eftermiddagsverksamhet

Elever i årskurs 1–2 och specialelever kan ansöka om en plats inom den lagstadgade eftermiddagsverksamheten. Barnen väljs till eftermiddagsverksamheten för ett år i taget. Vid valet iakttas stadens gemensamma urvalsprinciper. För verksamheten uppbärs en fast månadsavgift. Nedsatt avgift eller befrielse från avgiften kan beviljas på basis av familjens inkomster.

I Minervaskolan fungerar två eftisar. Skolans eget eftis Mysis riktar sig till barn i specialklasserna. Nano Lasten ja Nuorten Kerhotoiminta Oy fungerar i skolans utrymmen och har verksamhet för barn i årskurs 1-2.

Ansökningstiden för eftermiddagsverksamheten inleds på våren under föregående läsår. Aktuell information om ansökningsprocessen skickas till vårdnadshavarna via Wilma och till blivande skolbarn i samband med anmälningen till skolan.20.09.2020 16:38