Suoraan sisältöön

Vår skola

Skolans uppgift är att fostra och utbilda eleverna, ge dem möjlighet att skaffa sig en god allmänbildning och fullgöra sin läroplikt.

I Minervaskolan går elever med olika behov. I de olika former av utbildning som finns i skolan erbjuds eleverna likvärdiga möjligheter att utgående från sina individuella förutsättningar och behov uppnå de mål som ställs i lagen om grundläggande utbildning samt i skolans egen läroplan.

I Minervaskolan betonas speciellt goda baskunskaper och -färdigheter, finlandssvenska traditioner och kultur, litteratur och modersmål, musik och specialpedagogik.

Närskoleklasserna satsar speciellt på modersmål och litteratur, kultur i olika former samt motion och välbefinnande. Minervaskolan ligger i innerstans kulturcentrum med flera muséer, Annegården, Sibeliusparken och Djurgårdens sportplan på nära avstånd. Det är naturligt att skolan använder sig av de här tillgångarna. 

Det är viktigt att eleverna blir medvetna om sin kulturmiljö, dess historia och natur. Genom att ta del av det rika utbudet utvecklar eleverna en känsla för naturen och blir en del av sin närmiljö. De sporras att utveckla synsätt och personliga intressen.

Skolans specialklasser integreras i allmänundervisningen i skolans gemensamma verksamhet. Små undervisningsgrupper möjliggör en mer individualiserad undervisning utgående från elevernas individuella undervisningsplaner. Undervisningen har som mål att stärka elevernas självkänsla, höja motivation och beredskap för inlärning och skapa möjlighet till fortsatt skolgång i egen närskola.23.06.2016 09:03