Suoraan sisältöön

Kontakt

Minervaskolan
Besöksadress: Apollogatan 12,  00100 Helsingfors, Främre Tölö 

PB 10301, 00099 Helsingfors stad
Öppet under skoldagar kl. 7.45-17.00

Skolsekreterare Liisa Kemell
tfn  09 310 83270, 040 171 8939     
liisa.kemell(at)hel.fi  

Vik. rektor Anna-Maria Rosenqvist
tfn 09-31086754, anna-maria.rosenqvist(at)hel.fi

Platsrektor Pia Hanstén
tfn 040 741 8679, pia.hansten(at)edu.hel.fi

Direktionens ordförande Linda Ahlblad
tfn 040 866 8669, linda.ahlblad(at)me.com

Lärarrummet
tfn 09 310 86590

Speciallärare Marina Palmgren
tfn 09 310 86590, marina.palmgren(at)edu.hel.fi

Skolpsykolog Markus Varjonen  
tfn 050 526 0672, markus.varjonen(at)edu.hel.fi

Skolkurator Nina Mikander
tfn 050 553 9696

Ansvariga ledare för eftermiddagsverksamheten
Folkhälsans eftis, tfn 050 301 1499
Mysis, tfn 040 6621266
Morgis, tfn 040 6621266

Skolhälsovårdare Birgitta Karanen
tfn 050 310 5612
Mottagningstider i skolan på måndagar.
Skolläkaren är anträffbar vissa överenskomna tisdagar under läsåret.

Skolvärd Aleksandr Mitrofanov
tfn 050 401 3951

Skolrestaurangen
tfn 09 310 86523DELA
20.06.2019 13:46