Suoraan sisältöön

Kontakt

Minervaskolan
Besöksadress: Apollogatan 12,  00100 Helsingfors, Främre Tölö 

PB 10301, 00099 Helsingfors stad   

skolsekreterare Liisa Kemell
tfn  09 310 83270, 040 171 8939     
liisa.kemell(at)hel.fi  

rektor Anna-Maria Rosenqvist
tfn 09-31086754, anna-maria.rosenqvist(at)hel.fi

biträdande rektor Lotta Silén
tfn 09-31028665, lotta.silen(at)hel.fi


Direktionens ordförande Linda Ahlblad
tfn 040 866 8669, linda.ahlblad(at)me.com

Lärarrummet
tfn 09 310 86590

Speciallärare Marina Palmgren
tfn 09 310 86590, marina.palmgren(at)edu.hel.fi

Skolpsykolog Andrea Holm  
tfn 09 310 26048, andrea.holm(at)edu.hel.fi

Skolkurator Mimmi Malik
tfn 09 310 26049, mirjam.malik(at)edu.hel.fi

Ansvariga ledare för eftermiddagsverksamheten   
Nano-eftis, tfn 040 7108542 eller 040 7154139   
Mysis, tfn 040 6621266
Morgis, tfn 040 6621266

Skolhälsovårdare Birgitta Karanen
tfn 050 310 5612
Mottagningstider i skolan på måndagar.
Skolläkaren är anträffbar vissa överenskomna tisdagar under läsåret.

Skolvärd Aleksandr Mitrofanov
tfn 050 401 3951

Skolrestaurangen
tfn 09 310 8652323.03.2020 12:21