Hoppa till innehållet

Kontakt

Minervaskolan

Besöksadress: Apollogatan 12,  00100 Helsingfors, Främre Tölö 
PB 10301, 00099 Helsingfors stad   

Skolsekreterare Liisa Kemell
09 310 83270
liisa.kemell(at)hel.fi  

Rektor Anna-Maria Rosenqvist
09 310 86754, anna-maria.rosenqvist(at)hel.fi

Biträdande rektor Lotta Silén
09 310 28665, lotta.silen(at)hel.fi

Direktionens ordförande

Personalrummet
09 310 86590

Speciallärare Marina Palmgren
09 310 86590, marina.palmgren(at)edu.hel.fi

Skolpsykolog Andrea Holm
09 310 26048, andrea.holm(at)hel.fi

Skolkurator Mimmi Malik
09 310 26049, mirjam.malik(at)hel.fi

Skolhälsovårdare Birgitta Karanen 
050 310 5612
Mottagningstider i skolan på måndagar.
Skolläkaren är anträffbar vissa fredagar under läsåret.

Skolvärd Aleksandr Mitrofanov
050 401 3951

Skolköket
09 310 86523

Nanokerhots eftis
040 7108 542 eller 040 7154 139   

Skolans eftis Mysis
040 6621 266

Regional koordinator för eftermiddagsverksamheten
Maija Jaskara
09 310 87103
maija.jaskara(snabel-a)hel.fi13.09.2021 12:13