Suoraan sisältöön

Språkutbudet

I årskurserna 1–6 läser eleverna ett eller två språk vid sidan av sitt modersmål. A1-språket är det obligatoriska språk som man börjar läsa redan i årskurs 1. Studierna i det frivilliga A2-språket inleds i årskurs 3. Samma nivå som i det obligatoriska A2-språket uppnås i det frivilliga språket i slutet av årskurs 6.

  • A1- språk är finska.
  • A2-språk är engelska eller tyska.

För att en grupp i tyska skall bildas behövs minst 10 intresserade elever. Ett samarbete kan etableras med ett närliggande svenskspråkigt lågstadium, ifall timresurserna ger vika, för att bilda en grupp.    04.03.2020 09:20