Suoraan sisältöön

Blanketter

Använd blanketten nedan för att anhålla om befrielse från undervisningen. Klassläraren har rätt att bevilja ledigt för 1-3 dagar. För längre frånvaro behövs rektorsbeslut.

Anhållan om befrielse från skolgång

Blanketten är i PDF-format. Fyll i blanketten, skriv ut och underteckna. Blanketterna finns också att hämta i skolans kansli. Lämna in anhållan i god tid, minst en vecka i förväg.

Om en elev regelbundet behöver vistas i skolan efter skoltid ifylls nedanstående blankett och ges till biträdande rektor.

Elevers vistelse i skolhuset utanför skoltid


Blanketter, fostran och utbildningDELA
06.02.2019 14:20