Hoppa till innehållet

Undervisning

Undervisningen i grundskolan styrs av skolans läroplan. I läroplanen tar man upp målen för skolarbetet, vilka ämnen man läser i skolan, hur man arbetar i skolan och hur man kan stödja eleverna.

I årskurserna 1-2 är läroämnena inte åtskilda, utan deras innehåll behandlas som temahelheter. Målet är att undervisningen ska vara så nära skolelevens vardag som möjligt. Varje klass har en egen lärare som undervisar under de flesta lektionerna. Vid sidan av den egna läraren kan det finnas en speciallärare, en lärare för barn med invandrarbakgrund eller en skolassistent.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolans lärare väljer vilka läromedel skolan använder.

Specialiserad undervisning
Speciallärarna ger vid behov specialundervisning på deltid åt elever som har inlärnings- eller anpassningssvårigheter. Specialläraren undervisar jämsides med klassläraren eller i en liten grupp några timmar i veckan.

Specialundervisning på heltid förutsätter ett beslut om specialundervisning. Då gör man för specialeleven upp en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas. Elevens framsteg utvärderas kontinuerligt. En elev som deltar i den allmänna undervisningen kan också tidvis arbeta i mindre grupper.
13.12.2018 15:06

Interna verktyg

Opehuone

Aula

Wilma