Suoraan sisältöön

Direktionen

Grundskolans direktion består av representanter för föräldrar och personal. Elevernas representanter har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden. Direktionens uppgifter framgår av Helsingfors stads förvaltningsstadga.

Direktionerna har till uppgift att utveckla och stödja undervisningen och fostran och att främja samarbetet mellan skolan eller gymnasiet och hemmet.

Till direktionernas uppgifter hör att godkänna den årliga verksamhetsplanen, utom när det gäller loven och arbetstiderna under läsåret och att godkänna en ordningsstadga eller andra ordningsbestämmelser. Direktionen kan också avstänga en elev vid grundskolan för högst en månad och besluta att avstängningen får verkställas innan beslutet vunnit laga kraft.

Direktionens protokoll läggs ut på den här sidan så snart de är justerade.

Direktionsprotokollen 2018

Protokoll 8.3.2018

Protokoll 22.5.2018

Protokoll 20.9.2018

Direktionsprotokollen 2019

Protokoll 25.2.2019

Protokoll 13.5.2019

Protokoll 25.9.2019

Direktionsprotokoll 2020

Protokoll 26.2.2020

Protokoll 13.5.2020

Direktions­ledamöterna

DELA
18.05.2020 09:55