Suoraan sisältöön

Vår skola

Månsas lågstadieskola är en liten men engagerande skola i Helsingfors. Här går 68 härliga elever i årskurs 1- 6. Elevantalet har sjunkit sedan föregående läsår eftersom förskolan flyttats till dagvårdens regi.

Läsåret 2019-20 är endast åk 3-4 sammansatt, resten är skilda klasser vilket betyder att vi har flere lärare än tidigare. Alla lärare känner ändå alla elever och vi arbetar fortfarande över åldersgränserna. Barnen leker tillsammans och rasterna genomsyras av en accepterade känsla då alla får vara med.

Skolan i Rörelse innebär i Månsas lågstadieskola att eleverna rör på sig mer och sitter mindre. Lärarna undviker långa stilla sittande pass och kombinerar teoretisk inlärning med rörelse då det bara är möjligt.

KiVa Skola är ett mobbnings förebyggande åtgärdsprogram, som strävar efter att minska förekomsten av mobbning i skolan. KiVa Skola har konstaterats minska förekomsten av mobbning och öka skoltrivseln. Månsas lågstadieskola är en KiVa Skola.

Månsas lågstadieskola är också  en Grön Flagg skola. Det betyder i praktiken att alla, både elever och personal försöker jobba så miljövänligt som möjligt både gällande, energi, vatten, avfall och mat.03.09.2019 14:05