Hoppa till innehållet

Vår skola

Månsas lågstadieskola är en liten och engagerande skola i norra Helsingfors. I Månsas lågstadieskola finns åk 1-6  och här studerar 87 härliga elever. Elevantalet har stigit sedan föregående läsår.  

Läsåret 2020-21 är alla årskurser i skilda klasser. Alla lärare känner alla elever och vi arbetar  över åldersgränserna. 

Månsas lågstadieskola värnar om basfärdigheter och att eleverna skall få arbeta konkret och praktiskt med det stoff som behandlas. Elevernas sociala utveckling och deras samarbetsförmåga är även en viktig del av skolans verksamhet. 

Skolan delar matsal, slöjdsal och gymnastiksal med den finska skolan Maunulan ala-aste. Månsas lågstadieskola och Maunulan ala-aste har ett gott samarbete och kommer att utveckla ... 

Skolan i Rörelse innebär i Månsas lågstadieskola att eleverna rör på sig mer och sitter mindre. Lärarna undviker långa stilla sittande pass och kombinerar teoretisk inlärning med rörelse då det bara är möjligt. 

AMP13 är ett mobbnings förebyggande åtgärdsprogram, som strävar efter att minska förekomsten av mobbning i skolan och öka skoltrivseln.  

 


Elevernas cyklar. Bild Joe Pimenoff.26.04.2021 11:55