Suoraan sisältöön

Direktionsledamöterna

Direktionens sammansättning i Månsas ls 2017-2021 

Ordförande Joe Pimenoff, joe.pimenoff(snabel-a)goodpack.com
Vice ordförande Catharina Jakobsen, catharina.jakobsen(snabel-a)icloud.com
Medlem Katariina Stahl, katariina_stahl(snabel-a)yahoo.com
Medlem Sebastian Slotte, seba.slotte(snabel-a)gmail.com
Medlem Catharina Sarkkola, catharina.sarkkola(snabel-a)gmail.com

Lärarrepresentant
Marina Koskinen-Juma, marina.koskinen-juma(snabel-a)edu.hel.fi

Personalrepresentant
Karin Fougstedt. karin.fougstedt(snabel-a)hel.fi

Sekreterare
Heidi Purho, heidi.purho(snabel-a)hel.fi

Elevrepresentant
Två elevrepresentanter med var sin suppleant är valda för ett år åt gången


Direktionens protokoll04.09.2019 13:36