Suoraan sisältöön

Kontakt

Månsas lågstadieskola
Besöksadress: Aspdungevägen 5, 00630 Helsingfors
PB 63301, 00099 Helsingfors stad
Öppen skoldagar kl. 8.15-15.00.

Skolsekreterare Karin Fougstedt
tfn 040 334 8559, karin.fougstedt (snabel-a) hel.fi
Kansliet är öppet måndagar kl. 8-15.

Rektor Heidi Purho
tfn 040-536 4397, heidi.purho (snabel-a) hel.fi

Platsschef Andreas Strandvall   
tfn 09-3107 1743, andreas.strandvall (snabel-a) edu.hel.fi

Direktionens ordförande Joe Pimenoff   
joe.pimenoff (snabel-a) beneq.com

Lärarrummet
tfn 09 310 82465
Lämna meddelande på telefonsvararen.

Speciallärare 
Lisa Tobiasson tfn 040 708 6136

Hälsovårdare Ansa Kokljuschkin
tfn 050 436 2019, ansa.kokljuschkin (snabel-a) hel.fi

Skolpsykolog Johanna Björklund
tfn 09 310 71980, johanna.bjorklund (snabel-a) edu.hel.fi

Skolvärd
tfn 050 4013932

Skolköket
tfn 09 310 82492DELA
29.04.2019 13:40
hsl-logo Rese
planeraren

: