Suoraan sisältöön

Kontakt

Månsas lågstadieskola
Besöksadress: Aspdungevägen 5, 00630 Helsingfors
PB 63301, 00099 Helsingfors stad
Öppen skoldagar kl. 8.15-15.00.

Skolsekreterare Karin Fougstedt
tfn 040 334 8559, karin.fougstedt (snabel-a) hel.fi
Kansliet är öppet onsdagar kl. 8-15.

Rektor Heidi Purho
tfn 040-536 4397, heidi.purho (snabel-a) hel.fi

Platsschef Andreas Strandvall   
tfn 09-3107 1743, andreas.strandvall (snabel-a) edu.hel.fi

Direktionens ordförande Joe Pimenoff   
joe.pimenoff (snabel-a) beneq.com

Lärarrummet
tfn 09 310 82465
Lämna meddelande på telefonsvararen.

Speciallärare 
Linn Autere tfn 040 334 9169 nås nu bäst via Wilma eller lärarrumstfn.

Hälsovårdare Ansa Kokljuschkin
tfn 050 436 2019, ansa.kokljuschkin (snabel-a) hel.fi

Skolpsykolog Johanna Björklund
tfn 09 310 71980, johanna.bjorklund (snabel-a) edu.hel.fi

Skolvärd
tfn 050 401 3932

Skolköket
tfn 09 310 82492DELA
13.08.2019 09:34