Hoppa till innehållet

För föräldrarna

Samarbetet mellan hem och skola är en del av skolans verksamhet som fastställs i läroplanen. Skolan kommer överens om verksamhetsformerna i samarbete med föräldrarna.

Månsas lågstadieskola har en direktion med representanter bestående av elever och föräldrar. Direktionen beslutar om skolans verksamhetsplan, väljer de ordinarie lärarna, godkänner budgeten och framlägger ett förslag till läroplan för utbildningsnämndens svenska sektion.

Föräldra föreningen Månsas Hem och skola r.f arbetar för att främja elevernas välmående med olika evenemang och klubbar som föreningen stöder. Föreningen stöder även bland annat elevernas vardag i skolan med att införskaffa till exempel böcker och rastredskap. Månsas Hem och skola har även en hemsida som man hittar på https://mansas.hemochskola.fi

Föräldrarna kan bekanta sig med varandra genom tillställningar som ordnas av skolan eller vid evenemang som ordnas av klassföräldrarna. I de flesta skolor verkar också en föräldraförening som stödjer hela skolans verksamhet.

Lärarna använder i första hand Wilma-programmet för kontakten med hemmen. Den nya Wilma-adressen är https://helsinki.inschool.fi. Wilmas gamla adress används inte längre.

Skolan informerar hemmen om frågor som gäller eleven och skolan. På motsvarande sätt förväntas det att föräldrarna informerar skolan om frågor som gäller barnet, till exempel frånvaro.

I Månsas lågstadieskola är samarbetet mellan hem och skola intensivt. Lärarna skriver vecko- eller månadsbrev till hemmen. Vi strävar efter att tröskeln att ta kontakt hem och hemmets kontakt till skolan skall vara låg.29.03.2021 10:23