Suoraan sisältöön

Aktuellt

Aktuella i datum i mars-april:

Vintersportdag i mars
18.3 Morgonsamling med sagotema
9.4 Påskkyrka i Petruskyrkan kl. 9.30
20-24.4 Elevens val vecka (helhetsskapande) åk 1-6,
Klasslärarna meddelar om udda arbetstider

Eftermiddagshems anmälan:

Anmälan och anvisning för ansökan
1. Till  skolornas eftermiddagsverksamhet och till lekparkerna söker man 18.3.–18.4.2019.
2. Blanketten returneras inom utsatt tid till det verksamhetsställe man anmäler sig till eller söker till.
3. Ett meddelande om placering i lekparkernas eftermiddagsverksamhet postas till vårdnadshavarna senast 3.6.2019. Beslutet om skolornas eftermiddagsverksamhet postas till vårdnadshavarna senast 28.6.2019.
4. Eftermiddagsverksamheten börjar läsårets första dag och fortsätter till läsårets slut.
5. Anmälningar till lekparkerna kan utanför ansökningstiden lämnas in till lekparken, och ansökningar till skolornas eftermiddagsverksamhet lämnas in på adressen Sektorn för fostran och utbildning, eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099 Helsingfors stad.


Föräldramöte gällande skolan ordnas för nya ettors föräldrar kvällstid 13.5.2020

DELA
26.02.2020 10:38