Suoraan sisältöön

Stöd för elever

Kottby lågstadieskola stödjer man barnens inlärning genom stöd- och specialundervisning samt med elevvårdsarbete. Eleverna stöds genom förebyggande verksamhet. Stödet riktas i synnerhet till de elever som har svårigheter med skolgången eller löper en risk att bli utan utbildning eller arbete efter att den grundläggande utbildningen slutförts.

Eleven kan vara i behov av speciellt stöd under hela skoltiden. Syftet med specialundervisningen är att stödja eleven så att han eller hon uppnår sina studiemål och får ett avgångsbetyg. Specialundervisningen kan vara på hel- eller deltid.10.04.2019 08:47