Suoraan sisältöön

Språkutbudet

I årskurserna 1–6 läser eleverna ett eller två språk vid sidan av sitt modersmål. A1-språket är det obligatoriska språk som man nu börjar läsa i årskurs 1. Studierna i det frivilliga A2-språket inleds i årskurs 3. Samma nivå som i det obligatoriska A2-språket uppnås i det frivilliga språket i slutet av årskurs 6.

Språkutbudet i Kottby lågstadieskola
A1-språk Finska
A2-språk Engelska eller tyska

Föräldrarna i åk 3 erbjuds ett språkvalsmöte i februari/mars. Valet av språk kan diskuteras vid utvecklingssamtal under vårterminen.

Eleverna vid Kottby lågstadieskola läser A1-finska från åk 1. I Kottby kan eleven antingen läsa finska för nybörjare eller modersmålsinriktad finska. Läraren, i samråd med föräldrarna och specialläraren, avgör i vilken grupp eleven studerar finska.

Klassläraren kan tillsammans med specialläraren utföra ett riktgivande språktest, med alla elever, för att utreda elevens kunskaper i det finska språket. Testet kan bestå av en orddiktamen, en läsförståelse, en friskrivning baserad på bilder samt en muntlig del.

Språktestet ger speciellt stöd åt valet av grupp för elever med olika inlärningssvårigheter.

Två A2-språk erbjuds vid Kottby lågstadieskola, om skolan har tillgång till resurser från och med åk 3. A2-språken är engelska och tyska. Eleverna tillsammans med föräldrarna väljer A2-språket i slutet av åk 2. För att få resurser för att arrangera två A2-språkgrupper krävs minst 10 elever i vardera.DELA
06.08.2019 09:04