Suoraan sisältöön

Blanketter

Anhållan om vistelse i skolhuset utanför skoltid

Använd blanketten ovan för att anhålla om lov att vistas i skolan efter skoltid. Skriv ut balnketten, fyll i, underteckna och scanna till rektor Heidi Purho: heidi.purho@hel.fi.


Anhållan om befrielse från undervisningen görs i Wilma. Ansökningsblanketten hittar ni på Wilmas övre balk -> Ansökningar och beslut -> Gör en ny ansökan -> Befrielse från skolgång .

Klassläraren har rätt att bevilja ledigt för 1-3 dagar. För längre frånvaro behövs rektorsbeslut. Lämna in anhållan i god tid, minst en vecka i förväg! Tack.


Blanketter, fostran och utbildningDELA
15.10.2019 14:50