Suoraan sisältöön

Direktionen

Grundskolans direktion består av representanter för föräldrar och personal. Elevernas representanter har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden. Direktionens uppgifter framgår av Helsingfors stads förvaltningsstadga.

Direktionerna har till uppgift att utveckla och stödja undervisningen och fostran och att främja samarbetet mellan skolan eller gymnasiet och hemmet.

Till direktionernas uppgifter hör att godkänna den årliga verksamhetsplanen, utom när det gäller loven och arbetstiderna under läsåret och att godkänna en ordningsstadga eller andra ordningsbestämmelser. Direktionen kan också avstänga en elev vid grundskolan för högst en månad och besluta att avstängningen får verkställas innan beslutet vunnit laga kraft.

Direktionens protokoll läggs ut på den här sidan så snart de är justerade.

Protokollen 2018

Direktionsprotokoll 1.3.2018

Direktionsprotokoll 24.5.2018

Direktionsprotokoll 25.9.2018

Protokollen 2019

Direktionsprotokoll 5.3.2019

Direktionsprotokoll 21.5.2019

Direktionsprotokoll 24.9.2019

Protokollen 2020

Direktionsprotokoll 25.2.2020

Direktionsprotokoll 5.5.2020.pdf


Direktions­ledamöterna
11.05.2020 10:35