Hoppa till innehållet

Vår skola

Kottby lågstadieskola värnar om basfärdigheter och att eleverna skall få arbeta konkret och praktiskt med det stoff som behandlas.

Förutom de ämnesmål som finns i skolans läroplan strävar vi efter att skapa en god inlärningsmiljö i skolan.

Elevernas sociala utveckling och deras samarbetsförmåga är även en viktig del av skolans verksamhet.

Skolhuset ligger mitt i en park, omgivet av trähusbebyggelse och lummig grönska. Skolhuset är byggt 1957 och tillbyggt och renoverat år 2000. Skolan kan förutom ljusa och fina klassrum erbjuda en fin slöjdsal, en stor gymnastiksal och ett eget skolbibliotek.

Som skolgård får eleverna använda Otto Iivar Meurmann-parken, som eleverna fått vara med och planera. De vackra kottfröna som pryder skolbyggnaden på Pohjolagatan, såväl utomhus som inomhus, är skapade av konstnär Outi Leinonen.

I Arabiastranden öppnades Arabias kvartersskola hösten 2009. Kvartersskolans klasser 1-2A verkar i samma utrymmen som daghemmet Sesam.

I Kottby lågstadieskola bygger undervisningen delvis på användning av digitala verktyg för att stärka elevernas förmåga att lära. Eleverna planerar, dokumenterar samt synliggör sina framsteg digitalt.

I Kottby lågstadieskola betonar vi Mångkulturell verksamhet. Vi har elever med olika kulturell bakgrund och vill att alla skall trivas här. Vi har arbetat med Mångkulturell verksamhet i form av temadagar och workshoppar med inbjudna gäster. Vi involverar hela skolan och föräldrar för att öka förståelsen av andra kulturer. 

Skolan i Rörelse innebär i Kottby lågstadieskola att eleverna rör på sig mer och sitter mindre. Lärarna undviker långa stilla sittande pass och kombinerar teoretisk inlärning med rörelse då det bara är möjligt.

KiVa Skola är ett mobbnings förebyggande åtgärdsprogram, som strävar efter att minska förekomsten av mobbning i skolan. KiVa Skola har konstaterats minska förekomsten av mobbning och öka skoltrivseln Kottby lågstadieskola äe en KiVa Skola.

 20.02.2017 17:28