Hoppa till innehållet

Vår skola

Kottby lågstadieskola värnar om elevernas basfärdigheter. Eleverna arbetar konkret och praktiskt med det undervisningsstoff som behandlas. 

Förutom ämnesmålen som finns i skolans läroplan, strävar vi i Kottby lågstadieskola till att skapa en god inlärningsmiljö och trevlig stämning i skolan, en "Kottby anda".

Elevernas sociala utveckling och deras samarbetsförmåga är också en viktig del av skolans verksamhet.

 

Flaggan vajar på skolgården. Bild: Marie Lehtonen

Skolhuset ligger mitt i en park, omgivet av trähusbebyggelse och lummig grönska. Skolhuset är byggt 1957 och tillbyggt och renoverat år 2000. Skolan kan förutom ljusa och fina klassrum erbjuda en fin slöjdsal, en stor gymnastiksal och ett eget skolbibliotek.

Som skolgård får eleverna använda Otto Iivar Meurmann-parken, som eleverna fått vara med och planera. De vackra kottfröna som pryder skolbyggnaden på Pohjolagatan, såväl utomhus som inomhus, är skapade av konstnär Outi Leinonen.

I Arabiastranden öppnades Arabias kvartersskola hösten 2009. Kvartersskolans klasser 1-2A verkar i samma utrymmen som daghemmet Sesam.

I Kottby lågstadieskola bygger undervisningen delvis på användning av digitala verktyg för att stärka elevernas förmåga att lära. Eleverna planerar, dokumenterar samt synliggör sina framsteg i sin digitala portfolio.

Skolan i Rörelse innebär i Kottby lågstadieskola att eleverna rör på sig mer och sitter mindre. Lärarna undviker långa stilla sittande pass och kombinerar teoretisk inlärning med rörelse då det bara är möjligt.

I Kottby lågstadieskola har vi ett Trygghetsteam som består av lärare som jobbar aktivt för att minska förekomsten av mobbning i skolan. Skolan följer antimobbningsprogrammet Amp13.
26.04.2021 12:29