Suoraan sisältöön

Lärarna 2018-2019

Åk 1A Camilla Kaila

Åk 1K Gunilla Palmén  

Åk 2A Hanna Krogius

Åk 2K Giulia Oreto

Åk 3A Martina Genberg

Åk 3B Catharina Sjölund

Åk 4 Marie Lehtonen

Åk 5 Sonja Sjöholm

Åk 6 Kent Ketomäki

E-post: förnamn.efternamn(snabel-a)edu.hel.fi

Timlärare
Musik Olli Ylikotila
Ortodox religion Jari Mustonen
Resurslärare Erika Avara
                     Erica Etholén-Urban  

Skolassistenter      
Niina TavastDELA
12.08.2019 12:29