Hoppa till innehållet

Direktionsledamöterna

Direktionens sammansättning 2017-2021

Lotta Yliaho-Lehtonen, ordf. lotta.yliaho(snabel-a)gmail.com   
Tove Örsted, vice ordf.   
Olof Cantell   
Krister Ax
Helena Piksilä

Lärar representant
Catharina Sjölund

Personal representant
Karin Fougstedt

Sekreterare
Heidi Purho

Två elevrepresentanter


Direktionens protokoll06.08.2019 10:09