Hoppa till innehållet

Direktionsledamöterna

Direktionens sammansättning 2021-2024

Krister Ax, ordf., krister.ax(snabel-a)gmail.com   
Peter Kanerva, vice ordf.   
Anna Ahto
Johan Vestin
Helena Piksilä

Lärar representant
Marianne Ranki

Personal representant
Karin Fougstedt

Sekreterare
Heidi Dufva

Två elevrepresentanter


Direktionens protokoll14.02.2022 08:06