Hoppa till innehållet

Kottby lågstadieskola

Anmälan till åk 1

Informationsmöte för blivande årskurs 1 kommer att ordnas som morgonmöte i april/ maj då vi har kännedom om personal och utrymmen för läsåret 2023-24. Frågor gällande årskurs 1 kan riktas till rektor Heidi Dufva.


I Kottby lågstadieskola finns årskurserna 1-6. Skolan har allt som allt 182 elever läsåret 2022-2023.  Vi jobbar i tillfälliga utrymmen på Lyckovägen 18 under läsåret 2022-23.  I Arabiastranden finns vår kvartersskola sedan hösten 2009. Där jobbar årskurserna 1A och 2A.


Bästa grannar,

Kottby lågstadieskola inleder sin verksamhet på Lyckovägen 18 den 11 augusti 2022. Vi är en lågstadieskola med cirka 155 elever och omkring 20 medarbetare.

Förutom att vi utnyttjar skolans lokaler har vi hela staden som lärmiljö i enlighet med Helsingfors stads strategi. Inlärning sker överallt, både i och utanför skolan, så vi kommer säkert att träffa på varandra i grannskapet.

Eleverna kommer att röra sig i skolans omgivning och för att trygga skolvägen kommer vi att rekommendera att eleverna går längs Himmelsbergsvägen och Lyckovägen. Av denna orsak är vårt önskemål att genomfartstrafiken på dessa vägar minimeras i den mån det är möjligt. En del av eleverna cyklar till skolan. Rekommendationen är att de cyklar längs Himmelsbergsvägen.

Arbetstider och lov
Höstterminen 11.8.2022 - 22.12.2022
Höstlov v. 42
Jullov 23.12.2022 - 8.1.2023
Vårterminen 9.1.2023 - 3.6.2023
Sportlov v. 8
Ledig dag: skärtorsdag 6.4.2023
Arbetsdag: Stafettkarnevalen 20.5.2023 (lördag)

Eleverna har raster i Lyckoparken på följande tider:
9.00-9.15
10.45-11.30
12.15-12.30
13.15-13.30

Dessutom är undervisning utomhus möjlig på andra tider. Eftermiddagsverksamhet för årskurserna 1-2 pågår fram till kl. 17. Huruvida hobbyverksamhet vore möjlig kvällstid i skolans lokaler utreds.

Vid frågor om skolans verksamhet kan ni kontakta rektor Heidi Dufva (heidi.dufva@hel.fi) eller platschef Satu Wendell (satu.wendell@edu.hel.fi / tfn 09 310 38781).
Med hopp om gott samarbete och god Kottby-anda,

Kottby lågstadieskola


Hyvät naapurit,

ruotsinkielinen ala-aste Kottby lågstadieskola aloittaa toimintansa osoitteessa Onnentie 18, 11. elokuuta 2022. Koulussamme on kaiken kaikkiaan noin 160 oppilasta ja arviolta 20 työntekijää.

Sen lisäksi, että hyödynnämme koulun tiloja, koko kaupunki toimii oppimisympäristönämme Helsingin kaupungin strategian mukaisesti. Oppiminen tapahtuu kaikkialla, sekä koulussa että sen ulkopuolella, joten tulemme varmasti kohtaamaan naapurustossa.

Oppilaat tulevat liikkumaan koulun ympäristössä ja turvallisen koulutien varmistamiseksi tulemme ohjaamaan heidät Taivaskalliontielle ja Onnentielle. Tästä syystä toivomme, että läpikulkuliikenne mainituilla teillä minimoidaan siinä määrin kuin mahdollista. Osa oppilaista kulkee pyörällä kouluun ja suosituksemme on, että he käyttävät silloin Taivaskalliontietä.

Työ- ja loma-ajat
Syyslukukausi 11.8.2022 - 22.12.2022
Syysloma v. 42
Joululoma 23.12.2022 - 8.1.2023
Kevätlukukausi 9.1.2023 - 3.6.2023
Talviloma v. 8
Vapaapäivä: kiirastorstai 6.4.2023
Työpäivä: Viestikarnevaalit 20.5.2023 (lauantai)

Oppilaat viettävät välitunnit Onnenpuistossa seuraavina aikoina:
9.00-9.15
10.45-11.30
12.15-12.30
13.15-13.30

Lisäksi ulko-opetusta saatetaan järjestää muina aikoina. Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille tarkoitettu, koulunjälkeinen iltapäivätoiminta päättyy klo 17. Selvityksen alla on, voidaanko vapaa-ajantoimintaa järjestää iltaisin koulun tiloissa.

Mikäli teillä on kysymyksiä koulun toiminnasta, pyydämme teitä kääntymään rehtori Heidi Dufvan (heidi.dufva@hel.fi) tai yksikönjohtaja Satu Wendellin (satu.wendell@edu.hel.fi / puh. 09 310 38781) puoleen.

Hyvän yhteistyön ja vahvan Käpylän hengen merkeissä,

Kottby lågstadieskolaKlätterställning med rutschbana. Bild: Karin Fougstedt


www.kol.edu.hel.fi   
Rektor Heidi Dufva
Närmare kontaktuppgifter

23.11.2022 13:31