Suoraan sisältöön

Stöd för elever

I Hoplaxskolan stödjer man barnens inlärning genom stöd- och specialundervisning samt med elevvårdsarbete. Eleverna stöds genom förebyggande verksamhet. Stödet riktas i synnerhet till de elever som har svårigheter med skolgången eller löper en risk att bli utan utbildning eller arbete efter att den grundläggande utbildningen slutförts.

Syftet med specialundervisningen är att stödja eleven så att han eller hon uppnår sina studiemål och får ett avgångsbetyg.DELA
10.04.2019 08:46