Hoppa till innehållet

Blanketter

Klassläraren / klassföreståndaren har rätt att bevilja ledigt för 1-3 dagar.
För längre frånvaro behövs rektorsbeslut, anhållan  om befrielse från skolgången görs via Wilma.
Blanketten finns under fliken ansökningar och beslut. Observara att blanketten endast är tillgänglig via en webbläsare, inte i appen.

Eleven och föräldrarna ansvarar för att skolarbetet sköts under frånvaron.

Tilläggsblankett för eleven vid skolfrånvaro (åk 3-9)

Meddelande om specialdiet

Elever som av hälsoskäl, religiösa eller etiska orsaker behöver mat som avviker från den vanliga menyn kan komma överens om de praktiska arrangemangen med kökspersonalen och skolhälsovårdaren genom att fylla i ovanstående blankett och returnera den till hälsovårdaren och köket. För en specialdiet av hälsoskäl skall eleven dessutom uppvisa ett läkarintyg. Mer information finns att läsa på Utbildningsverkets hemsidor.

Samtliga specialdieter uppdateras årligen.

Anhållan om skolreseförmån

Elever i grundskolan kan beviljas en HRT-biljett som understöd för skolresan om den för elever i årskurserna 1–6 är minst 2 kilometer i ena riktningen. För högstadiets elever är det minst  3 km ena vägen.Med skolresa avses den kortaste promenadvägen mätt från porten till skolans gårdsplan till gränsen för gårdsplanen vid eleven hem. Anhållan om skolreseförmån görs med blanketten ovan. Blanketten returneras till skolans kansli.Anhållan görs även vid byte av skola.


Fostran och utbildning - blanketter09.09.2020 11:07