Suoraan sisältöön

Blanketter

Anhållan om befrielse från skolgång

Klassläraren har rätt att bevilja ledigt för 1-3 dagar, anhållan kan göras via Wilma.

För längre frånvaro behövs rektorsbeslut, och då ber vi er använda blanketten ovan för att anhålla om befrielse från undervisningen. Blanketten är i pdf-format. Fyll i blanketten, skriv ut och underteckna. Observera att båda vårdnadshavarnas underskrift behövs på blanketten! Blanketterna finns också att hämta i skolans kansli. Lämna in anhållan i god tid, helst tre veckor i förväg. Godkännande av anhållan förs in i  Wilma

Eleven och föräldrarna ansvarar för att skolarbetet sköts under frånvaron.

Tilläggsblankett för eleven vid skolfrånvaro (åk 3-9)

Meddelande om specialdiet

Elever som av hälsoskäl, religiösa eller etiska orsaker behöver mat som avviker från den vanliga menyn kan komma överens om de praktiska arrangemangen med kökspersonalen och skolhälsovårdaren genom att fylla i ovanstående blankett och returnera den till hälsovårdaren och köket. För en specialdiet av hälsoskäl skall eleven dessutom uppvisa ett läkarintyg. Mer information finns att läsa på Utbildningsverkets hemsidor.

Samtliga specialdieter uppdateras årligen.

Anhållan om skolreseförmån

Elever i grundskolan kan beviljas en HRT-biljett som understöd för skolresan om den för elever i årskurserna 1–6 är minst 2 kilometer i ena riktningen. För högstadiets elever är det minst  3 km ena vägen.Med skolresa avses den kortaste promenadvägen mätt från porten till skolans gårdsplan till gränsen för gårdsplanen vid eleven hem. Anhållan om skolreseförmån görs med blanketten ovan. Blanketten returneras till skolans kansli.Anhållan görs även vid byte av skola.


Fostran och utbildning - blanketterDELA
06.02.2019 14:23