Suoraan sisältöön

Undervisning

Under  grundskolans första år lär sig barnet de grundläggande färdigheter som behövs i skolarbetet. Barnet lär sig att ta hand om sitt eget skolmaterial, att göra läxorna samt att arbeta både i grupp och självständigt. Under de två första skolåren lär sig eleverna baskunskaper och basfärdigheter.

I  årskurs 2 inleds studierna i det i det andra inhemska språket och i årskurs 4 inleds studierna i det första främmande språket.

I årskurserna 7–9 studerar eleverna gemensamma läroämnen och tillvalsämnen i enlighet med skolans timfördelning. Bedömningen av eleven baserar sig på de mål som satts upp i läroplanen.

I årskurs 9 ansöker eleven till fortsatta studier med avgångsbetyget.DELA
16.10.2017 15:49

Interna verktyg

Office365

Fronter

Wilma