Suoraan sisältöön

Elevantagningen

Eleverna antas enligt de principer för antagning av elever till de svenska grundskolorna i Helsingfors som slagits fast av svenska sektionen.

I och med att Hoplaxskolan verkar på fem olika adresser anvisas eleverna en närskola. Vid antagningen av eleverna och planering av skolans verksamhet ser skolans ledande rektor till helheten och anvisar i första hand eleverna plats i det skolhus som ligger så nära elevens bostadsadress som möjligt och att skolresan är så säker som möjligt.21.06.2016 12:29