Hoppa till innehållet

Eftermiddagsverksamhet

Elever i årskurs 1–2 och specialelever kan ansöka om en plats inom den lagstadgade eftermiddagsverksamheten. Barnen väljs till eftermiddagsverksamheten för ett år i taget. Vid valet iakttas stadens gemensamma urvalsprinciper. För verksamheten tas en fast månadsavgift. Nedsatt avgift eller befrielse från avgiften kan beviljas på basis av familjens inkomster.

Eftermiddagsverksamheten erbjuder barnet meningsfull verksamhet efter skoldagens slut. För verksamheten ansvarar utbildade ledare. Barnen får mellanmål under eftermiddagen. Eftermiddagsverksamheten ordnas i skolorna eller i lokaler i närheten av dem. Verksamheten ordnas av skolorna, olika föreningar, församlingar, daghem och privata aktörer. Verksamheten börjar genast efter skoldagen och pågår högst till klockan 17.

I Hoplaxskolan arrangeras eftermiddagsverksamheten för årskurs 1-2 av Folkhälsan, Barnavårdsföreningen i Finland r.f. och Utbildningsverket. Folkhälsan arrangerar verksamheten i Haga och Sockenbacka, Barnavårdsföreningen i Kårböle och Utbildningsverket i Munksnäs.

Sökning av eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamhet i området på kartan

17.01.2022 14:30