Suoraan sisältöön

Vår skola

Om skolan
Hoplaxskolan är en enhetlig grundskola som omfattar årskurserna 1-9 och förskola. Skolan har verksamhet på fem olika adresser i västra Helsingfors. Två av enheterna ligger i Munksnäs och de resterande i Haga, Kårböle och Sockenbacka. Skolan har inlett sin verksamhet 1.8.2014.

Från 1.8.2017 är nu åk 6 i samma enhet som "gamla" högstadiet så att lågstadierna har årskurserna1-5 och på Solnavägen har vi nu årkurserna 6-9.

Hoplaxskolans centrala punkt är 6-9 enheten i Munksnäs. Denna enhets adress, d.v.s. Solnavägen 18-20, 00330 Helsingfors, den fungerar också som Hoplaxskolans huvudadress.

Eleverna i årskurserna 1-5 är utspridda på fyra övriga enheterna. I anslutning till 0-5 enheterna verkar även förskolor.
Information om Hoplaxskolan 2015
Enheternas infoblad
Hoplax Nu! (skolans blogg)DELA
23.01.2019 16:13