Hoppa till innehållet

Vår skola

Hoplaxskolan är en enhetlig grundskola som omfattar årskurserna 1-9. Skolan har verksamhet på fem olika adresser i västra Helsingfors. Två av enheterna ligger i Munksnäs och de resterande i Haga, Kårböle och Sockenbacka.

Hoplaxskolans centrala punkt är 6-9 enheten i Munksnäs. Denna enhets adress, d.v.s. Solnavägen 18-20, 00330 Helsingfors, fungerar också som Hoplaxskolans huvudadress.

I Sockenbacka har vi årskurserna 1-2.
I Kårböle, Haga och Munksnäs har vi årskurserna 1-5.09.12.2021 10:59