Suoraan sisältöön

Vår skola

Hoplaxskolan är en enhetlig grundskola som omfattar årskurserna 1-9 och förskola. Skolan har verksamhet på fem olika adresser i västra Helsingfors. Två av enheterna ligger i Munksnäs och de resterande i Haga, Kårböle och Sockenbacka.

Hoplaxskolans centrala punkt är 6-9 enheten i Munksnäs. Denna enhets adress, d.v.s. Solnavägen 18-20, 00330 Helsingfors, fungerar också som Hoplaxskolans huvudadress.

I Sockenbacka har vi årskurserna 1-2.
I Kårböle och Haga har vi årskurserna 1-5 medan vi i Munksnäs har årskurserna 0-5 vilket betyder att i den enheten är förskolan i skolans regi, i de övriga fungerar dagvårdens förskola i enheternas utrymmen.  30.09.2019 16:42