Hoppa till innehållet

Sockenbacka-enheten 1-2

Besöksadress: Kånalavägen 13b, 00370 Helsingfors
PB 37301, 00099 Helsingfors stad
tfn lärarrum 09 310 82236 / 040 334 8303

Rektor för Hoplaxskolan Pia Silvander
tfn 09 3108 0952 / 040 336 0495
pia.silvander(snabel-a)hel.fi

Kontaktperson, Gitta Sjöstrand

Direktionens ordförande Charlotte Granberg-Haakana

Klasslärare Gitta Sjöstrand
tfn 09 31082236 
gitta.sjostrand(snabel-a)edu.hel.fi

Skolsekreterare Satu Tupala
tfn tfn 09 3108 6678 / 040 334 8380
satu.tupala(snabel-a)hel.fi
 

Skolrestaurangen Palmia
tfn 09 310 7252719.08.2022 12:44