Hoppa till innehållet

Sockenbacka-enheten 1-2

Besöksadress: Kånalavägen 13b, 00370 Helsingfors
PB 37301, 00099 Helsingfors stad
tfn lärarrum 09 310 82236 / 040 334 8303

Rektor för Hoplaxskolan Pia Silvander
tfn 09 3108 0952 / 040 336 0495
 pia.silvander(snabel-a)edu.hel.fi

Kontaktperson

Direktionens ordförande Birgitta Mitro

tfn 040-552 6690

birgitta.mitro ( snabel-a)mpk.fi


 

Klasslärare Leticia Mabinda
tfn 09-31082236  leticia.mabinda(snabel-a)edu.hel.fi

Skolsekreterare Satu Tupala
tfn tfn 09-3108 6678 / 040 334 8380 satu.tupala(snabel-a)hel.fi
 

Skolrestaurangen Palmia
tfn 09 310 7252712.09.2019 15:23