Suoraan sisältöön

Munksnäs-enheten 6-9

Besöksadress: Solnavägen 18-20, 00330 Helsingfors
PB 33301, 00099 Helsingfors stad
tfn kansli 09 310 80954

Rektor för Hoplaxskolan Pia Silvander
tfn 09 310 80952 / 040 336 0495   
pia.silvander(snabel-a)edu.hel.fi

Kontaktperson

Biträdande rektor i Munksnäs-enheten 6-9 
tfn 09 310 82088 / 040 336 2124   

Direktionens ordförande Birgitta Mitro
tfn 040-552 6690

birgitta.mitro ( snabel-a)mpk.fi

Kurator Monica  Kulmala
tfn 09 310 80 953 / 040-660 9808 

monica.kulmala(snabel-a)edu.hel.fi
Anträffbar i M 6-9 tisdag, onsdag och torsdag.

Psykolog Lina Johansson ( åk 6 ) tfn 09 310 71807 / 050 380 9601

Skolsekreterare Mona Aho
tfn 09 310 80954,
mona.aho(snabel-a)hel.fi
Kansliet är öppet kl.09-17:00

Speciallärare Marika Schmitz; Astrid Stenius  ( 2018-19)
tfn 09 310 80983 / 040 334 9166  

förnamn.efternamn(snabel-a)edu.hel.fi

Elevhandledare Karin Ekman  
tfn 09 310 86663 / 040 334 9167

karin.ekman(snabel-a)edu.hel.fi

Skolrestaurangen Palmia
tfn 09 310 64717
 DELA
17.01.2019 15:53