Suoraan sisältöön

Munksnäs-enheten 0-5

Besöksadress: Locklaisvägen 9, 00330 Helsingfors
PB 33302, 00099 Helsingfors stad

Rektor för Hoplaxskolan Pia Silvander  
Tfn 09 310 80952 / 040 336 0495   
pia.silvander(snabel-a)edu.hel.fi

Kontaktperson

Platschef i Munksnäs-enheten Marina Stenbäck
Tfn 09 310 86677 /040-661 5515
marina.stenback(snabel-a)edu.hel.fi

Direktionens ordförande Birgitta Mitro

tfn 040-552 6690

birgitta.mitro ( snabel-a)mpk.fi

  

Skolsekreterare Satu Tupala
Tfn 09 310 86678, fax 09 310 86670
satu.tupala(snabel-a)hel.fi

Lärarrummet
tfn 09 310 86676

Speciallärare Maria Carlberg
tfn 09 310 86675

Skolpsykolog Lina Johansson
tfn 09 310 71807 / 050 380 9601

Förskolan
tfn 09 310 81335 / 040 334 9079

Eftiset Duvan Andreas Heikkilä
tfn 050 427 5583

Hälsovårdare Anna Bergström
tfn 050 310 5556

Skolvärd Kaj Hermans
tfn 050-401 3753

Skolrestaurangen Palmia
tfn 09 310 86679DELA
12.09.2019 15:24