Hoppa till innehållet

Kårböle-enheten 1-5

Besöksadress: Sorolavägen 2, 00420 Helsingfors
PB 3062, 00099 Helsingfors stad

Rektor för Hoplaxskolan Pia Silvander
tfn 09 310 80952 / 040 336 0495  

pia.silvander(snabel-a)hel.fi

Kontaktperson

Platschef i Kårböle-enheten   Robert Lindholm
tfn 09 310 82879 / 040 334 9168

robert.lindholm(snabel-a)hel.fi

Direktionens ordförande Birgitta Mitro

tfn 040-552 6690

birgitta.mitro ( snabel-a)mpk.fi


Skolsekreterare Satu Tupala
tfn 09 310 86678 fax 09 310
satu.tupala(snabel-a)edu.hel.fi
Kansliet är öppet kl. 8.30-15.45.

Lärarrummet
tfn 09 310 82878

Speciallärare Katja Kairisalo
tfn 09 310 86847

Psykolog Lina Johansson
tfn 09 310 71807 / 050 380 9601

Ansvarig för eftermiddagsverksamheten Nina Fagerholm
tfn 045 139 3842

Hälsovårdare Anna Bergström
tfn 050 310 5556

Skolrestaurangen Palmia
tfn 09 310 82882 / 050 401 395508.09.2021 13:34