Hoppa till innehållet

Haga-enheten 1-5

Besöksadress: Stormyrvägen 22, 00320 Helsingfors, Södra Haga
PB 32301, 00099 Helsingfors stad

Rektor för Hoplaxskolan Pia Silvander
tfn 09 310 80952 / 040 336 0495   
pia.silvander(snabel-a)hel.fi

Kontaktperson

Platschef i Haga-enheten Linda Norrgrann
tfn 09 310 86603 / 050 592 565

linda.norrgrann(snabel-a)edu.hel.fi

Direktionens ordförande Birgitta Mitro


tfn 040-552 6690

birgitta.mitro ( snabel-a)mpk.fi


Skolsekreterare Satu Tupala
tfn 09 310 86678, fax 310 86670
satu.tupala(snabel-a)hel.fi
Kansliet är öppet kl. 8.30-15

Lärarrummet
tfn 09 310 86624

Speciallärare  
tfn 040 334 9014

Psykolog Lina Johansson
tfn 09 310 71807 / 050 380 9601

Ansvarig för eftermiddagsverksamheten Eva Farneman, Folkhälsan
tfn 050 409 0723

Hälsovårdare Anna Bergström
tfn 050 310 5556

Skolvärd Kari Anttonen 
tfn 050 401 3881

Skolrestaurangen Johanna Vuoreenrinne 
tfn 09 310 27981
 12.09.2019 15:36