Suoraan sisältöön

Haga-enheten 1-5

Besöksadress: Stormyrvägen 22, 00320 Helsingfors, Södra Haga
PB 32301, 00099 Helsingfors stad

Rektor för Hoplaxskolan Pia Silvander
tfn 09 310 80952 / 040 336 0495   
pia.silvander(snabel-a)hel.fi

Kontaktperson

Biträdande rektor i Haga-enheten Linda Norrgrann
tfn 09 310 86603 / 050 592 565

linda.norrgrann(snabel-a)edu.hel.fi

Direktionens ordförande Birgitta Mitro


tfn 040-552 6690

birgitta.mitro ( snabel-a)mpk.fi


Skolsekreterare Satu Tupala
tfn 09 310 86678, fax 310 86670
satu.tupala(snabel-a)hel.fi
Kansliet är öppet kl. 8.30-15

Lärarrummet
tfn 09 310 86624

Speciallärare Gunilla Petterson
tfn 040 334 9014

Psykolog Lina Johansson
tfn 09 310 71807 / 050 380 9601

Ansvarig för eftermiddagsverksamheten Eva Farneman, Folkhälsan
tfn 050 409 0723

Hälsovårdare Anna Bergström
tfn 050 310 5556

Skolvärd Kari Anttonen
tfn 050 401 3881

Skolrestaurangen Satu Palo-oja
tfn 09 310 27981
 DELA
17.01.2019 15:57