Suoraan sisältöön

Hoplaxskolan

Hoplaxskolan är en enhetlig grundskola som omfattar årskurserna 1-9 och förskola. Skolan har verksamhet på fem olika adresser i västra Helsingfors. Två av enheterna ligger i Munksnäs och de övriga tre i Haga, Kårböle och Sockenbacka. Hoplaxskolan har inlett sin verksamhet 1.8.2014, men enheterna har redan tidigare haft ett tätt samarbete under många år.

Antagning till åk 1


Kårböle, Haga, Munksnäs och Sockenbacka enheterna 23.1.2017

Börjar med inskrivning för de nya åk 1 kl 8-10:00 och 17-19:00 på närskolans egen adress

Elektronisk anmälan  till närskola sker 7-23.1.2019

Välkomna!


Anmälan för åk 7 Hoplaxskolan 6-9 ; Solnavägen 18

Anmälan sker på skolans egen adress 30.1.2019 mellan 15-19:00

Välkomna!


www.hoplax.edu.hel.fi 
Rektor Pia Silvander 
Närmare kontaktinformationDELA
17.01.2019 16:03